Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Biblioteket ska ävenvara ett virtuellt rum

Ett virtuellt bibliotek ska utvecklas och integreras i den vanliga verksamheten. En utlåningsstation borde köpas in. Detta är ett par punkter i en försslagen kommunal biblioteksplan.

Annons
Framtidsfrågor. Kommunens bibliotek ska gå i bräschen för folkbildning men också hänga med i den tekniska utvecklingen. Biblioteksutredningen pekar på olika utvecklingsmöjligheter som bildningsnämnden har att ta ställning till. BILD: BIRGITTA SKOGLUND

Internet har på ett avgörande sätt förändrat och vidgat bibliotekets möjligheter konstateras i planen. Utvecklingen har varit explosiv de senaste fem åren vilket också innebär att kraven på biblioteket förändras. Rollen från att ansvara över en boksamling har rört sig mot att vara en guide till rätt information.

En webbsida finns redan, men den behöver utvecklas. Redan i dag är det möjligt att hemifrån förlänga lånetid, reservera böcker samt söka i bibliotekets katalog. Men målet är att göra webbsidan ännu mer tillgänglig.

Kultur- och fritidschef Lena Sundholm säger att bibliotekets huvuduppgift är att göra information tillgängligt för alla. Detta ska gälla även det virtuella.

– Webbplatsen ses som en lika viktig ingång till biblioteket som den fysiska lokalen. Webben ska vara som ett virtuellt biblioteksrum.

Bibliotekets personal har också gett uttryck för olika önskemål. Bland annat att en in- och utlåningsapparat bör köpas in. Det skulle frigöra tid för att utveckla sociala medier och till marknadsföring.

– En utlåningsstation innebär att lån kan göras utan personalens inblandning, det skapar också integritet, säger Lena Sundholm.

En prioriterad målgrupp för verksamheten är barn och ungdomar. Deras läsvanor och språkutveckling ska uppmärksammas särskilt för att väcka läsintresset. För att tillvarata barn och ungas synpunkter finns planer på att upprätta ett biblioteksråd för unga.

Men biblioteket är till för alla och planen tar upp många olika grupper - vuxenstuderande, funktionshindrade, äldre, invandrare. Utbudet ska också vara brett och bland annat nämns olika konstnärliga uttrycksformer liksom muntlig berättartradition.

Bildningsnämnden har nu möjlighet att ha synpunkter på den föreslagna planen och ärendet tas upp igen i juni.

Bibliotekets in köp

Budgeten för inköp av olika media (böcker, ljudböcker, talböcker, tidningar, dvd-film, databaser) sedan 2007 har varit 400 000 kronor/år. Dessutom har Kulturrådet bidragit med 50 000 kronor/år, tack vare att anslagen från kommunen inte dragits ner. Bidraget har resulterat i omkring 450 böcker/år.

År 2010 inköptes 1 577 titlar för vuxna, 1 217 för barn. Samma år prenumererades på 65 tidsskrifter, 13 dagstidningar samt 5 databaser.

Ur biblioteksplanen

Biblioteket ska vara en mötesplats. Det är en av få öppna platser i samhället där alla slags människor kan mötas utan krav på ärende, utbildning, medlemskap eller pengar.

Biblioteksverksamhetens huvuduppgift är att ge kommuninvånare tillgång till material för information, studier och konstnärlig upplevelse.

Verksamheten ska utformas så den når ut till så många som möjligt.

Grundläggande är att värna om fri åsiktsbildning och om yttrandefrihet.

Mer läsning

Annons