Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bibliotekets drift skapar oenighet

Bibliotekets verksamhet ska inte tas tillbaka i kommunal regi. Det anser kommunstyrelsen som rivit upp bildningsnämndens tidigare beslut, dock inte helt enigt.

Annons
Splittrat. En oenig kommunstyrelse beslutade efter votering, röstning, att biblioteket även i fortsättningen ska drivas på entreprenad.

I april 2013 beslutade bildningsnämnden att återta driften av biblioteket. Nämnden var inte enig, M, GL samt en politiskt obunden ledamot reserverade sig. Verksamheten har drivits på entreprenad av Hällefors bokhandel AB sedan 1992. Reservanterna ansåg entreprenadformen fungerar och kan fortsätta.

Drivande i ett återtagande i kommunal regi var V tillsammans med S. Bakom beslutet ligger en utredning genomförd av bildningsförvaltningen. Där konstateras flera fördelar med egen regi, bland annat möjligheterna till utveckling och flexibilitet. Enligt utredningen har entreprenadformen inte blivit billigare som var förhoppningen. Inte heller okonventionella lösningar, ökade intäkter eller öppethållande, som var andra målsättningar, har uppnåtts.

Utredningen pekar på att detta inte beror på brister hos utföraren utan snarare brister i avtalets utformning samt styrningen från kommunens sida.

Christina Johansson (M) föreslår att riva upp nämndbeslutet, säga nej till kommunal regi och i stället jobba för en ny upphandling.

S är splittrade i frågan. Birger Antonsson (S) som sitter i bildningsnämnden och var med och fattade beslutet om kommunal regi, samt nuvarande BN-ordförande Allan Myrtenkvist (S) protesterar. Ks-ordförande Annalena Järnberg (S) däremot stöder Johanssons förslag.

– I entreprenadform tappar vi kontinuiteten. Vid upphandlingar vet vi aldrig vem som vinner. Det långsiktiga arbetet kan förloras, säger Stefan Backius (V) som betonar att det ligger en rejäl utredning till grund för beslutet om egen regi.

– Jag anser man ska respektera bildningsnämndens beslut, säger Backius.

– Entreprenad är bra, men inte i detta fall, säger Allan Myrtenkvist.

Argumenten nådde inte fram. Efter votering stod det klart att en övervägande majoritet röstar för att en ny upphandling ska göras och att biblioteket även i fortsättningen drivs på entreprenad.

Frågan betraktas vara principiellt viktig och går vidare till kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut.

Även Grythyttans bibliotek fanns med på dagordningen. Bildningsnämnden har redan fattat beslut att verksamheten ska flytta från Sörgården och tillbaka till lokalerna på torget. Nu klubbades ärendet även i kommunstyrelsen.

Stefan Backius höjde dock ett frågande finger.

– Utifrån skollagen, som ändrats och skärpts, är jag osäker om vi kan göra detta. Ett skolbibliotek ska ligga i nära anslutning till skolan. Det är viktigt att ha med i processen.

Även detta ärende går till fullmäktige.

- Det långsiktiga arbetet kan förloras, säger Stefan Backius (V) som betonar att det ligger en rejäl utredning till grund för beslutet om biblioteket i egen regi.

Mer läsning

Annons