Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Boabs framtid upp i kommunstyrelsen

Framtiden för Hällefors Bostads AB är utredd. Tre alternativa lösningar läggs nu fram till kommunstyrelsen.

Annons
Utreds. Hällefors Bostads AB, helägt av Hällefors kommun, utreds med anledning av den oro som varit rörande bolagets ledning och styrning.

Kommunförvaltningen hade i uppdrag att utreda om bostadsbolaget ska kvarstå i nuvarande form eller om kommunen ska överta verksamheten. Kommunchef Hans Karlsson har tillsammans med ekonomichef Jessica Jansson genomfört utredningen och tittat på vilka konsekvenser olika lösningar får. Bakgrunden till uppdraget är den oro som funnits gällande ledning och styrning av bolaget, där det i revisorers granskning framkommit en del brister.

Tre alternativ presenteras där det också beskrivs vilka ekonomiska effekter och samordningsvinster vart och ett kan ge.

Alternativ ett innebär att Boab likvideras, det vill säga läggs ner, och hela verksamheten övergår till kommunen. Avtalet mellan parterna upphör då helt. Med förslaget följer bland annat vissa ekonomiska konsekvenser eftersom bolagets hela fastighetsbestånd förs över till kommunen. Det rör sig om drygt 18 miljoner kronor som överförs i verksamhetskostnader det år bolaget likvideras.

Utöver fastigheterna har bolaget en konstsamling. Det bokförda värdet är 6,9 miljoner kronor, men här bedömer utredarna att det är frågan om ett visst övervärde. Någon marknadsvärdering av konsten har inte skett.

Alternativet ger medborgarna större insyn i verksamheten och kommunfullmäktige kan ha mer kontroll.

Alternativ två innebär att Boab kvarstår i nuvarande form. Då sker ingen förändring alls sker utan bostadsbolaget fortsätter som i dag att förvalta kommunens fastigheter. I utredningen framhålls att de nuvarande ägardirektiv i så fall behöver revideras. De bör förtydligas eftersom det i dag konstateras vissa brister i fråga om ledning och styrning.

Alternativ tre innebär att Boabs fastigheter förvaltas av kommunen. Bolaget skulle då vara kvar men bli i det närmaste ett holdingbolag med enda uppgiften att äga fastigheterna. Hela ansvaret skulle teoretiskt finnas kvar i bostadsbolaget, men allt utförande skulle så att säga köpas av kommunen. Det skulle ställa stora krav på hur förvaltningsavtalet utformas.

– Som ekonomichef känns det svårt att likvidera bolaget. Det blir kostsamt och slår direkt mot verksamheten det enskilda året. För mig är det inget alternativ. Väljer politikerna ändå detta måste man se över alla kostnader, säger Jessica Jansson.

De andra alternativen har Jessica Jansson inga synpunkter på. Hon anser det är upp till politikerna hur man vill ha styrningen och kontrollen över bolaget.

Utredningen tas upp som ett informationsärende i ks 26 augusti.

Mer läsning

Annons