Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Borgensåtagande innebärstor risk för kommunen

Kommunen borgensåtagande på 68,5 miljoner kronor för Svartälvstorp AB kan utgöra en ekonomisk risk. Kommunens revisorer ser allvarligt på situationen.

Annons

I en revisorsrapport beskrivs en komplicerad och mycket allvarlig situation gällande Svartälvstorp förvaltning AB, ett bolag som ägs av kommunen tillsammans med Hellefors bryggeri AB.

Här påpekas att med nuvarande avtalskonstruktion riskerar kommunen på sikt att förlora sitt inflytande över bolaget, samtidigt som kommunens ägarandel kan komma att vara betydande.

Andelen aktier i bolaget ska enligt en uppgörelse parterna emellan successivt övergå helt till bryggeriet. Vid slutet av 2014 äger bryggeriet 51 procent av aktierna. Något bindande krav att bryggeriet ska överta resterande aktier finns dock inte.

Förhållandet innebär att kommunen riskerar att förlora sitt inflytande över bolaget, men fortfarande vara ägare av en stor del av aktierna.

Ytterligare försvårande omståndigheter är att Hellefors bryggeri 2008 sålde verksamheten till Spendrups. Några förändringar i avtalet har dock inte gjorts.

Hyror är en annan punkt revisorerna tar upp. Det är ett faktum att bolaget riskerar att stå utan hyresgäst och därmed riskerar att hamna på obestånd. Aktieägaravtalet mellan kommunen och bryggeriet innehåller inget krav på bryggeriet att hyra fastigheterna en viss tid eller att kompensera bolaget för eventuella hyresbortfall. Nuvarande hyresavtal är tvåårigt med nio månaders uppsägningstid.

Borgensåtagandet är kanske det mest allvarliga. Kommunen har tecknat en borgen på 68,5 miljoner kronor för bolagets lån, men åtagandet är inte reglerat i aktieägaravtalet.

Revisorerna anser detta vara anmärkninsvärt. Med tanke på hyresavtalet, som inte ger några garantier, kan borgensåtagandet enligt revisorsrapporten innebära en avsevärd finansiell risk för kommunen.

Anders Naeslund, revisor inom KPMG, noterar att aktiägaravtalet inte berör konsekvenserna av det ägarbyte som skett. Med tanke på att Spendrup trätt in på arenan anser Naeslund att det finns anledning för kommunen att ompröva sin inställning till kommunal borgen eftersom den finansiella kapaciteten hos den nya ägaren torde vara avsevärt större än hos den tidigare.

Ändringar i kommunallagen som genomförts nyligen, med bestämmelser om stöd till enskilda företag, kan också vara en anledning till att se över situationen, anser revisorn.

Mer läsning

Annons