Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Få är nöjda med Hällefors visar medborgarundersökning

Kommuninnevånarna är inte särskilt nöjda med tillvaron i Hällefors. Det visar en medborgarundersökning kommunen låtit SCB göra.

Annons
Avråder. Enligt resultatet i medborgarundersökningen genomförd av SCB avråder flertalet vänner att flytta till Hällefors kommun. I det stora hela får kommunen dåligt betyg av de medverkande. BILD: BIRGITTA SKOGLUND

Vad tycker du om Hällefors kommun? Det är en utgångsfråga i medborgarundersökningen Statistiska centralbyrån, SCB, har genomfört på uppdrag av Hällefors kommun. Varje vår och höst erbjuder SCB alla kommuner i landet att delta.

Val- och demokratinämnden har tagit initiativ till undersökningen i Hällefors. Ordförande Samuel Ericson (V) hade önskat att fler deltagit, men är ändå nöjd.

– Detta är ett inledande steg i arbetet med att utveckla Hällefors till en medborgarkommun. Vi har nu en nulägesbeskrivning och materialet ska hanteras politiskt, säger han.

Undersökningen ska mäta hur nöjda invånarna är med sin kommun ur olika synvinklar. Ett sammanfattande betyg visar hur de som svarat bedömer Hällefors som en plats att bo och leva i. Här landade index på 45. Det kan jämföras med kommuner i samma storleksklass där index blev 56. Slutsatsen är att jämfört med genomsnittet i jämförbara kommuner är Hällefors invånare mindre nöjd med sin ort.

Av de tillfrågade är det också långt fler som avråder vänner och bekanta att flytta till Hällefors än rekommenderar orten.

På många frågor ligger betygsindexet statistiskt sett lägre jämfört med genomsnittet.

– Det är klart vi måste tolka detta som att medborgare inte är nöjda. Vi kan inte blunda för detta faktum. Det här stärker motivationen att jobba vidare med frågorna.

Ericson är inte förvånad över resultatet.

– Mycket är redan känt. Nu är det viktigt att identifiera problemen, fundera över prioriteringen och vilka åtgärder som krävs. I vår nämnd jobbar vi utifrån medborgarperspektivet, men utredningen ska även diskuteras i kommunstyrelse och andra nämnder. Där tar man upp andra perspektiv.

För Ericson är förtroendefrågorna viktiga att jobba vidare med.

– Människor ska känna förtroende för oss folkvalda. Vi måste jobba brett, med tydlighet och diskutera hur vi uttrycker oss.

– Nu har jag bara ett första intryck av undersökningen. Den kommer att redogöras för i kommande nämnd och därefter tas nästa steg.

Tanken är också att kommunen ska göra uppföljande undersökningar för att kunna se utveckling och förändringar.

– Då blir resultaten riktigt intressanta, säger Ericson.

Väntat. Samuel Ericson (V) ordförande i val- och demokratinämnden är inte överraskad av det ganska mörka resultatet.

Medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning genomfördes första gången 2005 och 250 av landets kommuner har sedan dess deltagit. Våren och hösten 2011 deltog totalt 128 kommuner. Hösten 2011 deltog 63 kommuner, däribland Hällefors.

Det är en attitydsundersökning.

Ett urval av 500 personer i åldrarna 18-84 år bosatta i Hällefors har erbjudits svara på frågor. 59 procent av dessa har deltagit.

Mer läsning

Annons