Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Får betala för fornminne

Att en fornlämning får en annan klassificering befriar inte en markägare från betalningsansvar för en arkeologisk utgrävning. Länsstyrelsens försök till kostnadsbefrielse avslås av Riksantivarieämbetet.

Annons

En markägare har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att ta bort en fornlämning från en tomt intill sjön Sörälgen i Hällefors kommun där avsikten var att bygga. Innan länsstyrelsen prövade saken beslutade man om en arkeologisk förundersökning för att klarlägga fornlämningens omfattning och karaktär.

Den arkeologiska undersökningen resulterade i att klassificeringen på fornlämningen ändrades. Det man först trodde var en kolningsgrop visade sig vara en plats för framställning av järn från 400-talet.

Kostnaden för utgrävningen uppgick till 45 312 kronor. Enligt de regler som gäller är det den som står bakom att en fornlämning blir utgrävd som också ska stå för kostnaderna. I detta fall är detta markägaren som ansökt om att få ta bort fornlämningen. Undantag är om fornlämningen inte tidigare varit känd och redovisad i offentliga register.

Länsstyrelsen säger i en skrivelse om samråd till Riksantikvarieämbetet att man anser att märkägaren bakom ansökan ska befrias från kostnadsansvaret. Länsstyrelsen pekar på den ändrade klassificeringen och menar att fornlämningen inte tidigare var känd.

Enhetschef Markus Dahlberg vid Riksantikvarieämbetet är av en annan uppfattning. I beslutet framhåller han att det är markägaren som ansökt om att ta bort en fornlämning, därmed var fornlämningen också känd. Att klassificeringen ändrats under förundersökningen ändrar inte detta förhållande. Riksantikvarieämbetet säger därför nej.

Ägarförhållandena på fastigheten har senare förändrats. Då markägaren inte fick strandskyddsdispens beviljad köpte skogsbolaget tillbaka marken. Inte heller detta påverkar betalningsansvaret som fortfarande ligger hos dåvarande markägaren som ansökt om att ta bort fornlämningen.

Mer läsning

Annons