Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt vass ton i lokalpolitiken

Vänsterpartiet lämnade extrafullmäktiget i en form av protest. De hävdar bestämt att beslut som därefter fattades strider mot lagen.

Annons

Ett extra KF-möte bokades för att V opponerade sig mot en rad punkter vid ordinarie mötet förra veckan. Då ansågs tillvägagångssättet strida mot kommunallagen och att beslutsunderlagen var undermåliga.

De beslut som sköts upp till detta extramöte handlar om att entlediga (säga upp) personer på uppdrag i styrelser och nämnder samt välja nya. Till kommunstyrelse, bildningsnämnd och val- och demokratinämnden. Omsorgsnämnden valdes vid ordinarie möte förra veckan.

V försökte stoppa extramötet. Nu hävdade man att kallelsen inte gått ut i tid och ville därmed inte godkänna den. Man är av uppfattningen att ett genomförande skulle kunna leda till problem. V menar att ledamöterna väljs på olaglig grund och beslut som dessa i sin tur sedan fattar kan upphävas. Det skulle enligt V räcka med att en enda medborgare överklagar fullmäktigemötet.

KF-ordförande Siv Sander (S) påpekar att alla på ordinarie möte var överens om det nya mötesdatumet. Christina Johansson (M) hävdar att partierna blev kallade i samma stund som mötet bokades. Även Vänsterpartiet.

– Alla på förra mötet kan ha varit hur överens som helst, man kan ändå inte sätta sig över kommunallagen, säger Samuel Ericson (V).

– V har inga problem med en ny majoritet, däremot är det ett problem om lagen inte följs, säger Ericson.

De tre V-ledamöterna valde att bryta upp när kallelsen ändå godkändes. De lämnade mötet.

KF kunde genomföra de val som planerats och få nya namn i styrelser och nämnder, samt göra det möjligt att ha mer än ett kommunalråd. Den nya majoriteten (S, GL, M, KD) har tidigare bestämt att Christina Johansson (M) ska vara kommunalråd på 80 procent jämte Annalena Järnberg (S).

Under mötet restes frågan vad som händer om ett överklagande sker. Frågan skulle då hamna i Förvaltningsrätten för ett avgörande.

– Vi får förklara hur och vad vi har gjort. Annat kan vi inte göra, säger Siv Sander.

Nya kommunstyrelsen

Ordförande Annalena Järnberg (S), vice ordförande Christina Johansson (M), andre vice ordförande Allan Myrtenkvist (S), ledamöter Anne Horneman (S), Birger Antonsson (S), Göran Strömqvist (M) Emil Gustavsson (GL), Hans Otto Pohlmann (GL), Torbjörn Jansson (HOB), Lars-Göran Zetterlund (C), V-mandat vakant.

Ersättare är: Martin Eklund (S), Marjo Prukki (S), Thomas Lönn (S), Per Karlsson (M), Vivianne Pettersson (M), Erkki Vourijärvi (GL), Ulla Werdin (GL), Mats Runqvist (HOB), Madeleine Hautamäki (C), V-mandatet vakant.

Mer läsning

Annons