Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hällefors kan få sina första vindkraftverk

Två vindkraftverk kan komma att etableras på Orrmosshöjden, söder om Grythyttan. Företaget Frisk vind har ansökt om bygglov och gjort en miljöanmälan. Etablering kan bli verklighet 2013. Det blir i så fall de första större vindkraftverken i Hällefors kommun.

Annons

Orrmosshöjden ligger 15 km söder om Grythyttan och 5 km sydost om Loka brunn. Enligt företaget Frisk vind är förutsättningarna goda här för ett bra vindläge. Viktigast för vindkraft är hög och jämn vind och enligt en vindkartering genomförd av Uppsala universitet råder goda förhållanden.

Tanken är att uppföra två vindkraftverk och det rör sig om en investering på cirka 80 miljoner kronor. Projektet innefattar även bygge av väg fram till verken.

150 meter höga

Varje vindkraftverk ska enligt beräkningarna producera 16 GWh/år vilket motsvarar hushållsel till 6 400 lägenheter om snittförbrukningen ligger på 2 500 kWh/år.

De två verken kommer att ha totalhöjden 150 meter när propellerbladen pekar rakt upp.

I den markundersökning som gjorts konstateras att det inte borde finnas några hinder för en etablering. Man har tittat på bland annat riksintressen, nyckelbiotoper, kulturmiljöer, fornminnen och fågelliv och varit i kontakt med olika ansvariga myndigheter.

Beräkningar av förändringar av ljud och skuggor har genomförts. Enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell håller man sig inom satta gränsvärden.

Berör inte friluftsliv

Friluftslivet ska inte beröras utom under byggtiden, då även jakten kan bli störd. Anläggningstiden beräknas till omkring sex månader och om byggtiden sammanfaller med jaktperioden är det företagets policy att ersätta jaktlaget för arrendeavgiften de aktuella månaderna.

1,2 kilometer till hus

Orrmosshöjden har få grannar. Närmaste hus ligger 1,2 kilometer från den tänkta platsen. Ett samrådsmöte hölls i slutet av oktober och 14 personer kallades, varav två kom.

Alla markägare inom 1,5 kilometer har erbjudits att bli andelsägare till reducerat pris om projektet genomförts. Tre personer har anmält sitt intresse.

Teracom och försvarsmakten har meddelat att de inte har något emot planerna. Även Luftfartsverket ska ge sitt svar.

Marken ägs av Bergvik skog AB och enligt företaget Frisk vind har man fört en diskussion om en eventuell gemensam etablering. Här är dock inget klart.

Om ansökningarna godkänns hoppas Frisk vind uppföra vindkraftsparken under 2012 och få den i drift 2013.

Frisk vind

Frisk vind är ett privatägt företag och ingår i Gelleråsen invest AB. Företaget har rötter i verksamhet från 1928 och har drivits i tre generationer inom framför allt skog, fastigheter och entreprenad.

År 2006 inledde bolaget projektering inom vindkraft, då på egen skogsmark i Karlskoga.

Bolaget har sitt säte i Karlskoga. Just nu jobbar man med olika vindkraftsprojekt i Karskoga, Filipstad och Gullspång. Företaget är även delägare i flera vindkraftsparker i Sverige.

Mer läsning

Annons