Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hällefors ska bli ” tusenfoting”

I stället för de tre benen i kommunens strategi (måltid, teknik och design) vill Koalition 2014 att framtidens strategi för Hällefors ska vara ”en tusenfoting”. Men när strategidokumentet från 2003 skulle skrotas sade oppositionen nej.

Annons
Undervisning i Gastronomiska Teatern. Satsningarna i Grythyttan på måltid har visat sig vara framgångsrika för bygden med Restauranghögskolan och Måltidens hus i centrum. Nu vill Koalition 2014 att måltid inte längre ska vara ett specifikt strategiområde. ARKIVBILD: LENNART LUNDKVIST

Med rubriken ”Hela Hällefors ska leva” har de styrande i Koalition 2014 (S, HOB, V och C) i ett måldokument uttalat sina ambitioner för sitt politiska arbete fram-över. Och därmed vill koalitionen samtidigt avsluta det tidigare strategidokumentet med de tydliga inriktningsmålen på områdena måltid, teknik och design.

”Hämmande hyllvärmare”

Mats Runqvist (HOB) kallar den gamla strategin för ”en hämmande hyllvärmare”. Lars-Göran Zetterlund (C) efterlyser ”ett bredare tänk där alla företag, oavsett bransch, ska anses lika viktiga i kommunens strategi”. Stefan Backius (V) talar om måldokumentet som ”ett steg framåt för hela kommunen”.

– Med det nya måldokumentet går vi från tre strategiben till att bli en tusenfoting, säger Backius.

Blev tvärstopp

Som stöd för argumentet att slopa strategi 2003 stödjer sig även koalitionen på det arbete som pågår just nu med kommunens nya översiktsplan.

Men när Koalition 2014 ville att kommunfullmäktige skulle skrota den gällande strategiplanen från 2003 blev det tvärstopp. Och efter omröstning skickades hela ärendet på återremiss. Exakt vad som ska utredas gällande strategin från 2003 specificerades inte skriftligt på mötet, men GL, M och KD ska lämna in ett mer exakt utredningsuppdrag till kommunförvaltningen inom kort.

Främsta orsaken till att oppositionen, med SD inräknad, inte går med på att skrota strategi 2003 är att de anser att koalitionens måldokument enbart är en kortsiktig handlingsplan för mandatperioden 2010-2014 som inte kan ersätta en långsiktig strategiplan.

Vill hellre revidera

Oppositionen ser hellre att den gamla strategiplanen revideras, alltså arbetas om och uppdateras, eller att en helt ny strategiplan tas fram.

Men att ha som strategi att vara ”en tusenfoting” är inget som Barbro Stein (GL) tror på.

– Kommunen måste bestämma sig för en eller två vägar. Att försöka vara en tusenfoting blir bara luddigt, säger Stein.

Återremiss på gamla strategidokumentet

När det begärdes votering, alltså omröstning, i frågan om att strategidokument 2003 skulle upphöra blev röstsiffrorna 20-10 för att ärendet inte skulle återremitteras. Men det räcker att en tredjedel av kommunfullmäktige begär en återremiss så blir det återremiss. Alla i M, GL, KD och SD röstade för återremiss.

Dessutom röstade Siv Sander (S) mot kamraterna i Koalition 2014. Nämnas ska också att Socialdemokraterna hade en stol tom vid mötet, något som annars eventuellt hade kunnat påverka utgången av röstresultatet.

Mer läsning

Annons