Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Han vill ta till vara på det naturen har att ge

NA:s intervjuserie inför det stundande kommunvalet rullar vidare. I dag möter du Per Grängstedt, som är ny inom politiken och dessutom i ett nytt parti. I Hällefors kommun är han enda namn på listan för Landsbygdspartiet oberoende.

Annons
LPo. Partiet Landsbygdspartiet oberoende bildades i Sverige förra året. Per Grängstedt är partiets enda namn på listan i Hällefors kommun.Foto: Heléne Berzelius

Det tar inte lång stund för Per Grängstedt att summera sitt partis kärna.

– Det är enkelt. Vi vill att vi människor lever mer av skogens resurser.

Han berättar att Landsbygdspartiet oberoende startades förra året, och att inte fler namn än hans hunnit komma med på listan.

– Men säkerligen finns flera namn nästa val, då vi haft en hel mandatperiod på oss att förbereda detta.

Per är i grunden viltmästare, och har även läst viltbio-logi. Under många år jobbade han med viltforskning och viltförvaltningsfrågor på SLU Grimsö forskningsstation, där det handlade en hel del om klövviltarter och även de stora rovdjuren.

– Men för tillfället är jag arbetslös och söker jobb med ljus och lykta samtidigt som jag är småbarnsförälder med allt vad det innebär. Jag driver min föräldragård i norra Bergslagen som i huvudsak består av skogsbruk, men vill att viltbruket, det vill säga jakt, ska komma till som ytterligare en näringsgren.

Om landsbygden:

– Min hjärtefråga är att vi ska få stopp på avfolkningen av glesbygden. Att vända trenden och få folk att bosätta sig i Hällefors med omnejd, och bo och bruka de resurser naturen bjuder oss på.

Om viltfrågan:

– Vi vill nationellt, men även lokalt, få till en viltförvaltningsstrategi där vi lär oss bruka de resurser som i dag delvis ligger för fäfot. Här finns jobb att hämta. En väl genomarbetad och välstrukturerad viltförvaltning efterfrågas alltmer, inte minst med tanke på produktion av klimatsmart mat.

– Klimatsmartast tänkbara produktion av till exempel kött har vi i våra närliggande marker. Vi kan faktiskt säga att vi bor väldigt centralt i det fallet. För att göra detta möjligt måste vi snabbt få till en kursändring i den svenska rovdjurspolitiken.

– I Hällefors bör man utveckla och driva viltproduktion som en näring, där vi har alla möjligheter att producera betydligt mycket mer vilt än vad som sker i dag. Dock ska sägas att detta måste ske med stor kunskap och försiktighet så vi inte riskerar påverka naturen på ett skadligt sätt.

Om kommunikationerna:

Det här är ytterligare ett skäl att vända folkströmmen från stan till landet. Att bo närmare produktionskällan är viktigt inte minst av transportskäl.

Om jobben:

– Vid en utbyggnad av viltförvaltningsidén kommer det tillskapas jobb men det behöver även skapas jobb av annan karaktär såklart.

Om invandrings- och asylpolitiken:

– Här måste jag sätta mig in i vilka villkor som gäller och den dagsaktuella situationen.

Om skola, vård och omsorg:

– Kommunikationen mellan olika vårdinrättningar är i vissa fall under all kritik, där finns mycket som måste göras. Ett annat exempel är äldreomsorgen där det under den varmaste perioden under sommaren saknades luftkonditionering som fungerade tillfredsställande. Så får det inte vara. Jag har själv barn i skolåldern så jag kommer se skolans värld från den dagliga verksamhetens sida, något som jag tror har stor betydelse för att se vad som behöver göras där. Jag har även själv haft en del undervisning i kombination med mitt tidigare forskningsjobb som kan komma till nytta även här, inte minst i förståelsen för skolvärldens problem.

Mer läsning

Annons