Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Handlingsplan saknas för unga arbetslösa

Kommunen bör ha en handlingsplan för hur icke sysselsatta ungdomar som inte fyllt 20 år informeras om lämpliga åtgärder. För att, enligt revisorerna, klara lagens krav.

Annons

Enligt skollagen har en kommun informationsansvar för ungdomar 16–19 år. Kommunen ska löpande hålla sig informerad om hur ungdomar, som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Detta i syfte att kunna erbjuda lämpliga åtgärder.

Inga rutiner

Kommunens revisorer har efter en granskning konstaterat att i Hällefors kommun finns inga upparbetade rutiner kring detta, inte heller någon fastställd eller dokumenterad ansvarsfördelning.

Revisorerna anser att bildningsnämnden måste se över frågan för att säkerställa att lagen efterföljs. De vill ha svar före sista april.

I dag tar gymnasieskolan i möjligaste mån ansvar för denna verksamhet, men det finns grupper av ungdomar där skolan har svårt att erbjuda lämplig sysselsättning. Revisorernas bedömning är att kommunen på ett tidigt stadium bör fånga upp unga som befinner sig i riskzonen. Detta bör också ske i samarbete med andra förvaltningar.

De åtgärder som bildningsnämnden ska vidta är att klargöra var informationsansvaret ligger och fastställa att det ska ligga hos gymnasieskolan rektor.

Rapport terminsvis

Rektorn ska rapportera en gång per termin om hur många ungdomar som är aktuella för verksamheten samt hur kommunen klarat hitta sysselsättning till dessa.

Bildningsförvaltningen har också fått i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan samt mål för verksamheten.

Mer läsning

Annons