Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans Karlsson gick över sina befogenheter

Förre kommunchef Hans Karlsson gick över sina befogenheter i beslut om arvodering till Christina Johansson (M).

Annons

Enligt ett beslut av förra kommunchefen Hans Karlsson skulle Christina Johansson få arvode i egenskap av kommunalråd på 80 procent. Detta trots att Förvaltningsrätten i en dom upphävt kommunfullmäktiges beslut i valet av Johansson som kommunalråd. I domen hänvisades till jäv eftersom Christina Johansson röstat på sig själv och hennes make Kent W Johansson röstat på henne.

Beslutet om arvodering fanns med på en delgivningslista och var ett informationsärende i kommunstyrelsen. Här får politker bland annat information om vilka beslut som fattats på tjänstemannanivå. I vanliga fall är detta rutinärenden som godkäns utan omsvep.

Så blev det inte nu.

- Det här har vi aldrig varit med om förut, säger ks-ordförande Annalena Järnberg (S).

- Gjort är gjort, men om det ska vara någon mening med att ta upp delgivningar och information av det här slaget måste ledamöter få reagera, säger Lars-Göran Zetterlund (C).

En längre diskussion uppstod. Osäkerhet fanns hur man egentligen ska behandla ett informationsärende som flera ledamöter kände de inte ville godkänna. Stefan Backius (V), Lars-Göran Zetterlund och Emil Gustavsson (GL) betonade att de inte var beredda att ge sitt godkännande. Godkänner ks är det också här ansvaret läggs enligt uppgifter kommunen fått fram.

Hela ks-gruppen ställde sig bakom förslaget att reservera sig emot ett godkännande. Christina Johansson deltog dock inte beslutet över huvud taget, eftersom hon berörs av det.

Att kommunstyrelsen inte godkänner ett ingånget avtal eller uppgörelse betyder inte att det blir ogiltigt eller upplöses. I flertalet fall gäller uppgörelserna även fortsättningsvis. Men eftersom Christina Johansson tackat nej till erbjudandet om arvode får avtalet inga konsekvenser, varken ekonomiska eller andra.

Från politikernas sida var det viktigt att kommunstyrelsen tar ställning. Detta var således ett principbeslut och en markering.

Mer läsning

Annons