Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hårt klimat i politiken när ansvar diskuteras

Som väntat kräver Vänsterpartiet i kommunstyrelsen och i skarpa ordalag kommunalrådet Christina Johanssons (M) avgång. De vänder sig också mot att beslut om ny politisk organisation tas precis innan valet.

Annons
Hårda ordalag. De är inte överens. De båda kommunalråden Christina Johansson (M) och Annalena Järnberg (S) fick ta emot hård kritik från Stefan Backius (V) under kommunstyrelsens möte.

En tidvis irriterad stämning infann sig på kommunstyrelsens möte i går. Ett möte som drog ut på tiden, då många ärenden behandlades och diskussionerna gick varma.

Stefan Backius (V) uttrycker sin oro när omsorgsnämndens ekonomiska rapport presenteras. Ett underskott på närmare 20 miljoner kronor är ett faktum och Backius är kritisk till situationen.

– En felbudgetering från början, säger han.

V lägger stort

ansvar på kommunstyrelsen som har övergripande ansvar för kommunal verksamhet. Men Backius framför också partiets krav på att den extra kommunalrådstjänsten på 80 procent tas bort. V anser att Christina Johansson inte har uppfyllt löftet på krafttag i den kommunala ekonomin och ska avgå omedelbart. Indragning av tjänsten skulle ge en besparing där pengarna direkt ska komma omsorgen till del anser V. Partiet vill också ha en översyn av kommunstyrelsens ekonomi och finansiering för att se om ytterligare pengar kan skjutas till omsorgen.

Christina Johansson

tycker inte att all fakta kommer på bordet. Alla partier har varit överens om en rambudget.

– Bedrövelsen hade sett lika ut oavsett majoritet, slår hon bestämt fast.

Lars-Göran Zetterlund (C) hugger emot och påpekar att man aldrig kan komma ifrån att en majoritet har det yttersta ansvaret.

– Det sa du själv Christina Johansson då du satt i opposition. Man kan inte skylla på att vi alla har haft samma pengar från början. Helt klart är det felbudgeterat, säger Zetterlund.

Ansvarsdelen blir ett slagträ mellan partierna. Något gehör för Johanssons avgång får V inte, även om C stödjer idén i sak.

Rapporten från omsorgen godkändes och alla är överens om att omsorgen får 4,7 miljoner kronor extra för 2014.

När förslaget till ny politisk organisation ska klubbas är Backius också mycket kritisk. Förslaget innebär kort att omsorgsnämnd och bildningsnämnd tas bort och kommunstyrelsen ges större makt. V anser att ett sådant beslut bör fattas efter valet.

– Tveklöst är detta en fråga som ska avgöras av den nya majoriteten. Eller är ni så säkra på att vinna valet? säger Backius.

V vill tillsammans med C och HOB bordlägga frågan, det vill säga frysa ärendet till efter valet.

– Den nya organisationen blir en toppstyrning och urholkar demokratin, säger Mats Runqvist (HOB).

Att det politiska klimatet har hårdnat lokalt är beslutsfattarna överens om samtidigt som munhuggandet fortsätter. Förslaget om ny politisk organisation klubbades i sin helhet av majoriteten. En fråga som sedan avgörs av kommunfullmäktige.

Mer läsning

Annons