Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hela världen samlasi klassrummet

– Språket är vårt viktigaste verktyg och en förutsättning för att kunna kommunicera och inhämta kunskap.
På Rosen vägleds flykting- och invandrarbarn in i sin nya omvärld.

Annons
Modersmålsläraren Abdirahman Adan sitter vid sidan i klassrummet med eleven Farhia Muhammed och ger studiehandledning.

Barn som kommer till ett nytt främmande land ställs inför många prövningar. På Rosen tar man emot grundskolebarnen, från förskoleklass till årskurs nio. De äldre eleverna samlas i ett klassrum och läraren Iréne Sveder inleder lektionen.

– Struktur är viktigt. Vi börjar oftast med att gå igenom dagens händelser.

Eleverna är i olika åldrar och jobbar utifrån sina egna förutsättningar. All undervisning är individanpassad. När barnen anländer till kommunen och blir inskrivna i skolan görs också en första kartläggning tillsammans med föräldrar, lärare, specialpedagog och skolsköterska samt en tolk. Att få en bild av vad eleven kan och har för behov är en förutsättning.

Åldern sällan avgörande

– Vi tar emot elever som är allt från analfabeter till de som har gått många år i skolan i sitt eget hemland. Det är sällan åldern som avgör vilken undervisning de behöver, säger Iréne.

Ett första steg är att börja kommunicera. Många barn kommer från afrikanska och arabtalande länder och förstår inte ett ord svenska.

– Med kroppsspråk, gester och bilder kommer man långt. Vi har tillgång till lärare som har språkkunskaper vi behöver, men inte i alla språk, säger Iréne.

En del av eleverna på Rosen går i så kallade förberedelseklasser. Var och en är även inskriven i en vanlig klass och utslussningen påbörjas så snart som möjligt. Målet är att eleverna ska integreras helt i den vanliga grundskolan.

Studiehandledning

I förberedelseklasserna undervisar lärarna i svenska, matematik, samhälls- och naturorienterande ämnen. Man ger också studiehandledning på modersmålet. På Rosen bedrivs även modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk.

– Mycket sker i huset, konstaterar Iréne.

För lärare och annan personal är flexibilitet en förutsättning liksom konsten att hantera snabba kast. I ett och samma klassrum är spännvidden i kunskapsnivå stor bland eleverna.

– Samtidigt som vi måste förstå att mångas situation är mycket speciell. Barnen har inte valt att komma till vårt land och vi vet inte alltid vad de har med sig i sina ryggsäckar.

”Otroligt kul”

Arbetsglädjen bland såväl elever som lärare är dock stor. Elevernas språng i utvecklingen stärker de ungas självförtroenden.

– Eleverna kan göra stora resultat och det är otroligt kul att se, säger Iréne.

Individanpassad undervisning gäller i förberedelseklasserna på Rosen. Läraren Iréne Sveder hjälper Aziz Jafari. I bakgrunden syns Hafsa Farah Abdullahi och Abdirsak Muhammed.

Mer läsning

Annons