Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kapa Lärkan-hus med två våningar

Kapa de två övre våningarna med studentboenden på fastigheten där förskolan Lärkan finns. Renovera därefter förskolans lokaler i bottenplanet. Det föreslår Statens bostadsomvandling, SBO.

Annons
Kapa de två översta våningarna på detta hus. Det föreslår Statens bostadsomvandling. Kvar blir då förskolan på bottenvåningen i fastigheten.

Beräknad kostnad att riva de två översta våningarna och lägga ett tak över bottenplanet och förskolan är cirka två miljoner kronor.

Bakgrunden till förslaget är att designutbildningen Fidu flyttas från kommunen till sommaren. I husets två övre våningsplan finns korridorboenden för eleverna på Fidu. Studentrum som SBO, som äger fastigheten, beräknar blir svåra att hyra ut.

– Vi äger 200 lägenheter i Hällefors kommun och de studentlägenheter vi har i Grythyttan har vi inga problem att hyra ut. Men i Hällefors har vi bekymmer. Just nu river vi till exempel en fastighet på Hälsovägen i Hällefors, berättar Ola Nilsson, projektutvecklingschef på SBO.

– Ett scenario där Fidu:s korridorboenden står tomma och vår enda hyresgäst blir förskolan Lärkan är inte en önskesits för oss.

Tar kostnaden

Därför har SBO presenterat sitt förslag att kapa två våningar på Lärkan-huset på Bergslagsvägen. En kostnad som SBO erbjuder sig att ta, men i gengäld vill SBO teckna ett nytt hyreskontrakt med kommunen med en hyra anpassad till de nya kostnaderna, alltså en högre hyra.

– Vi finansierar då även en uppfräschning och anpassning av Lärkans lokaler.

SBO har dessutom presenterat ett förslag om en helhetslösning för kommunens förskoleverksamheter till området Lärkan.

– Vi har ytterligare en fastighet på Gillersvägen som ligger i direkt anslutning till lekgården vid Lärkan och där skulle andra förskoleverksamheter kunna inhysas så samlas verksamheterna till en plats.

Sista alternativet

Det sista alternativ, om inga andra lösningar hittas för Lärkan-huset, är att riva hela fastigheten.

– Men att riva är inget vi eftersträvar och vi tänker inte ställa ut några barn på bar backe. Vi vill hitta lösningar som gagnar utvecklingen i Hällefors. Men avtalet med Lärkan går ut 2016 och ska vi genomföra projektet att lyfta bort två våningsplan på huset vill vi ha ett hyreskontrakt som åtminstone sträcker sig tio till femton år framåt i tiden.

HÄLLEFORS. Vad kommunen ska besluta eller inte besluta vad gäller förslaget om Lärkan-huset är för tidigt att säga.

– Först måste ärendet presenteras i bildningsnämnden, säger förvaltningschef Göran Nilsson.

Redan i december informerades nämnden om SBO:s idé om att kapa två våningar på Lärkan-huset. Förslaget att dessutom flytta annan barnomsorg till samma område i intilliggande fastigheter fick dock kommunen framlagt i går, onsdag.

Tas upp i nämnden

– I februari tas detta upp i nämnden och ett beslut bör tas senast i mitten av april när vi ska redogöra för kommunstyrelsen om våra budgetbehov år 2013.

Kommunen arbetar just nu med en övergripande lokalstrategi. Bildningsförvaltningen sammanställer alla sina förutsättningar och önskemål kring sina verksamheters lokaler och i det sammanhanget är Lärkan-förslaget bara en del av en större helhet.

– Om förslaget från SBO är intressant eller realistiskt kan vi inte svara på ännu. Först måste en utredning ske som tittar på kostnader för detta och hur förutsättningarna för barnomsorgsverksamheterna ser ut framöver.

Om en utredning kring förslaget ska ske avgör nämnden. Om utredningen sker har SBO erbjudit sig att bekosta den.

Statens bostadsomvandling

Statens bostadsomvandling, SBO, har i uppdrag att medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med vikande befolkning. SBO köper fastigheter av kommunen som står tomma och omvandlar dem till annan verksamhet. De övertaliga lägenheterna ska i första hand omvandlas för att tillgodose ett långsiktigt behov på orten. SBO är sedan flera år engagerade i Hällefors kommuns bostadsomstrukturering. SBO har ett eget lokalkontor i kommunen.

Mer läsning

Annons