Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen har fattat felaktigt beslut

Modern har rätt till en vård- och omsorgsplats. Det står klart efter en dom i Förvaltningsrätten och dottern välkomnar beslutet.

Annons
Solveig Norlund har länge kämpat för sin 95-åriga mor, för att hon ska få ett vård- och omsorgsboende. Kommunen har sagt att hemtjänst är tillräckligt. Nu får dottern rätt. Förvaltningsrätten anser kommunen fattat ett felaktigt beslut.

Mamman har fyllt 95 år, lider av demens och sviktande hälsa. Solveig Norlund har tidigare berättat om moderns depression, ångest och önskan om att livet kunde ta slut.

Dotterns försök att hjälpa modern till ett vård- och omsorgsboende har varit svår. I en biståndsbedömning hos kommunen har modern beviljats trygghetslarm och hemtjänst. Man har bedömt att hon kan bo kvar i den egna lägenheten med dessa insatser och samtidigt ha en skälig levnadsnivå.

Dottern har hela tiden varit av en annan uppfattning. Genom dottern har kommunens beslut överklagats i förvaltningsrätten, som också ger den 95-åriga kvinnan rätt. Förvaltningsrätten säger i sin dom att modern trots hemtjänstinsatser inte är tillförsäkrad en skälig levnadsnivå i den egna bostaden. Man lägger vikt vid kvinnans höga ålder och skiftande hälsotillstånd samt hennes egen vilja att flytta då hon känner sig isolerad. Enligt förvaltningsrätten ska modern beviljas plats i särskilt boende.

– Visst känns det skönt. Detta är ett bevis på att jag inte ställer orimliga krav, säger Solveig Norlund.

Dottern upplever att ingen inom kommunens omsorg velat lyssna. Hon har snarare mötts av ett massivt motstånd. Känslan av att vara misstrodd är frustrerande.

– Att det ska behöva gå så långt som till en dom är anmärkningsvärt. Alla vet egentligen vilka behoven är.

Anna-Karin Bergstén, chef på omsorgsförvaltningen, har läst förvaltningsrättens dom.

– Vi tänker foga oss i detta och ska ändra beslutet.

Kommunen kommer enligt Bergstén inte gå vidare med någon överklagan.

På frågan om det är rimligt att det ska krävas en dom för att få vård- och omsorgs-boende svarar Bergstén att det inte är något konstigt.

– Det är en yttersta instans för att få likvärdighet i landet. Så ser rättssystemet ut.

Bergstén framhåller dock det individuella, en nivå när den enskildas egen bedömning om vad som är tillräckligt ska vägas in i biståndsbeslutet. Här måste kommunen vara lyhörd.

Inom tre veckor måste omsorgen fatta beslut om vård- och omsorgsboende för den 95-åriga kvinnan. Därefter ska beslutet verkställas inom tre månader.

I dag finns inga platser alls att erbjuda. Hur situationen ser ut när detta beslut ska verkställas kan Bergstén inte svara på.

– Det här är ett ärende som alla andra. Då en plats blir ledig är det den med störst behov som erbjuds.

Kommunen har totalt 65 vård- och omsorgsplatser. Om det är tillräckligt många går Bergstén inte in på.

– Behoven ser olika ut över tid. Det går i vågor och ibland är trycket högt.

Mer läsning

Annons