Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunhuset kanske ska rivas

Kommunhuset rivs och Formens hus blir kommunhus. Det är huvuddragen i förslaget till lokalresursplan som ska presenteras för politikerna.

Annons
Rivning föreslås. Enbart källarvåningen i huvudbyggnaden skulle bli kvar enligt ett förslag som ska tas upp i kommunstyrelsen på tisdag.

I höstas satte ks-ordförande Annalena Jernberg (S) ner foten och stoppade den planerade upprustningen av kommunhuset i centrala Hällefors.

De budgeterade 7 miljoner kronorna skulle inte på långt när räcka för att hela fastigheten skulle bli i godtagbart skick var Jernbergs bedömning. En tidigare uppskattning av en totalkostnad ligger på 20 miljoner kronor, men Jernberg befarade att inte den summan skulle räcka heller.

Fastighetsekonom Martin Emmesjö har tillsammans med Hällefors bostads AB:s vd Rickard Johansson på uppdrag av politikerna tagit fram en lokalresursplan. Här framkommer att kommunen har långt mer lokaler än man behöver.

I lokalresursplanen föreslås därför att kommunhuset rivs. Huvudbyggnaden och de två flyglarna tas bort, men att källarvåningen under huvudbyggnaden blir kvar.

– Här finns IT-avdelningen samt en hel del specialanpassningar som reservkraft för krisledning bland annat. Åtgärder som utförts med bidrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Lokalerna håller måttet bra och bara små åtgärder krävs, säger Martin Emmesjö.

Enligt beräkningar skulle den föreslagna rivningen av kommunhuset innebära en besparing på 2 miljoner kronor per år.

I stället riktas blickarna mot Formens hus, för att nå syftet att skapa en god arbetsmiljö för kommunanställda. Fastigheten ska enligt förslaget byggas om och bli det nya kommunhuset. Enligt utredningen är det de mest flexibla lokalerna i dag, håller bäst standard och har dessutom den mest intressanta arkitekturen.

– Byggnaden ligger centralt och ägs av kommunen. Här finns möjlighet att tillgodose behovet av kontorsytor motsvarande de i nuvarande kommunhus, säger Emmesjö.

En ombyggnad av Formens hus beräknas kosta 9 miljoner kronor.

Om förslaget blir verklighet innebär det att centrumbilden i Hällefors helt förändras.

– Det behövs ett helhetsperspektiv. Förslaget är att kommunförvaltningen, om förslaget om rivning går ige-nom, får fortsatt uppdrag att påbörja en process och bistå politikerna kring centrumbilden, säger Emmesjö.

Målet är att på lång sikt sänka kommunens kostnader. Enligt utredningen är förändringen det mest ekonomiska i ett långsiktigt perspektiv.

– Förhoppningen är att politikerna fattar ett konsekvent beslut, som de håller fast vid, säger Martin Emmesjö.

På tisdag fattar kommunstyrelsen beslut i ärendet.

Mer läsning

Annons