Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lågt förtroende för chefer

Flertalet av kommunens anställda trivs med sin arbetssituation. Däremot är förtroendet för såväl politiker som chefer mycket lågt. Det visar en medarbetarenkät.

Annons

Omkring hälften av kommunens anställda har svarat på medarbetarenkäten. Totalt 326 svar har lämnats in via kommunens intranät där undersökningen gjort. Frågorna har gällt delaktighet och påverkan, information, arbetsglädje och trivsel samt mål, uppföljning och kompetensutveckling.

Undersökningen är ett snabbt och enkelt sätt för arbetsgivaren att skapa sig en uppfattning om hur anställda upplever sin arbetssituation.

Omsorgsnämnden har brutit ner resultatet för sin egen förvaltning, men siffrorna överensstämmer i stort med medarbetarenkäten i stort.

Personalen upplever att de är delaktiga, kan påverka, känner trivsel, anser sig få information om den egna arbetsplatsen och anser närmaste chefen visar förtroende.

Tankemätare

Däremot tippar staplarna i statistiken över rejält när det gäller de anställdas förtroende för såväl förvaltningsledning som politisk ledning.

– Undersökningsmodellen är trubbig, men blir ändå ett instrument och en tankemätare, säger omsorgsnämndens ordförande Ulrika Mellkvist (C).

– Vi får ta med oss detta och konstatera att det förmodligen finns ett stort glapp när det gäller information.

Förvaltningschef Kenth Adamsson håller med.

– Min spontana reaktion är att jag måste ut i verksamheten mer. Det är ett måste. Jag ska vara med ute på arbetsplatsträffar mer, det är en ambition.

Tiden ska inte utgöra något problem anser Adamsson.

– Nej, det handlar bara om att bestämma sig och pricka in möten och besök i almanackan. Det går inte att gömma sig bakom att man har mycket att göra.

Mer läsning

Annons