Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Medborgarundersökningska göras i Hällefors

Hällefors kommun deltar i Statistiska centralbyråns, SCB:s medborgarundersökning i höst. Invånare bedömer sin bostadsort och politikerna får underlag för framtida beslut.

Annons

Idén om en större undersökning i kommunen har initierats av val- och demokratinämnden. Själva har nämnden inte ekonomiska möjligheter att finansiera den, men kommunstyrelsen har beslutat stå för finansieringen. Undersökningen kostar 47 000 kronor. Materialet ska komma hela kommunen till del.

– För vår nämnd blir det ett bra material att jobb vidare på, säger Susanne Grundström (S).

Resultatet kan bland annat användas i nämndens påbörjade arbete med projektet Medborgardialog som ska utvecklas i Hällefors. Ett material som SKL (Sveriges kommuner och landsting) tagit fram som bland annat syftar till att öka kontakten mellan invånare och beslutsfattare.

– Vi diskuterar nu hur vi ska gå vidare. Det måste finnas en politisk idé om vad vi vill uppnå, våra principer och syften samt vilka verktyg som ska användas, säger Grundström.

Ett lokalt dokument ska tas fram som beskriver hur en medborgardialog ska utformas.

– Detta hänger ihop med vad som kommer fram i SCB:s enkät. I dag sker ofta dialogen med medborgare när folk redan blivit arga och protesterar. Först då inser kommunen att samtal behövs.

Tanken enligt Grundström är att hitta formerna för hur en medborgardialog kan organiseras. Medborgare ska bjudas in i ett tidigt skede och det ökar möjligheterna till att skapa förståelse men även engagemang.

– På så sätt kan man undvika problem med ilskna protester eller annat som bara stjäl energi.

Även företag, föreningar och andra grupperingar ska fångas upp i dialogen.

Medborgarundersökningen

Totalt 500 invånare deltar i SCB:s enkät. Frågorna handlar om platsen man bor på, hur det är att leva där samt om dess verksamheter och möjligheter till inflytande.

Undersökningen har genomförts två gånger om året sedan hösten 2005. Hittills har 230 av Sveriges kommuner deltagit, av dessa 155 mer än en gång.

Varje kommun får en egen analysrapport där de egna svaren redovisas samt jämförelser med andra deltagande kommuner. Redovisningen visar hur män respektive kvinnor svarat.

Mer läsning

Annons