Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Medicin missasoch förväxlas

Rutinerna för misstag vid medicinering inom kommunens äldreomsorg måste ses över och bli bättre.

Annons

En helhetssyn är nödvändig säger förvaltningschef Katarina Strömgren Sandh. Det handlar om patientsäkerhet och tf medicinskt ansvariga sjuksköterska Ylva Kartunen-Bark har informerat omsorgsnämnden om de medicinska avvikelserna. I dag sker omkring ett 60-tal medicinska avvikelser per år. Förmodligen finns dessutom ett mörkertal. Allt dokumeteras inte och informationen kommer då heller inte vidare.

– Avvikelserapporter är viktiga, det är ett sätt att se vad och var det brister. Orsaken till att det inte fungerar i dag är förmodligen dåliga rutiner. De måste ses över, säger Ylva Kartunen-Bark.

Vanligaste misstagent är missade doser vilket oftast sker kvällstid då färre personal är i tjänst. Förväxlade mediciner är inte heller ovanligt.

– Vi måste få personalen att inse vikten av att skriva avvikelser, men då måste också tid finnas. Det gör det inte i dag.

Förvaltningschef Katarina Strömgren Sandh förklarar att händelseanalyser görs på olika sätt ute på enheterna. Hon efterlyser ett helhetstänk.

– Vilket äldreboende man än kommer till ska rutinerna vara desamma. Det ger trygghet. I höst kommer vi att ha utbildningar för enhetschefer samt personal. Vi måste säkerställa arbetet.

Hela vårdkedjan måste fungera när det gäller medicineringen. Ett stort problem i dag är också bristande information från lasarett när patienter kommer tillbaka till sitt ordinarie boende i kommunen påpekar Ylva Kartunen-Bark.

Mer läsning

Annons