Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Möjligt att sälja naturreservat

Vem som helst kan äga ett naturreservat, men reservatsreglerna ändras inte även om Björskogsnäs blir sålt.

Annons
Artrikt. Björskogsnäs är biologiskt värdefullt och har stor artrikedom. Här finns bland annat ett av länets största lokaler för guckuskon.

Hällefors kommun undersöker möjligheterna att sälja Björskogsnäs, men eftersom det finns ett naturreservat i området har kommunförvaltningens ställt en rad olika frågor till länsstyrelsen. Bland annat om en försäljning är möjlig och i så fall till vem som helst, privatperson eller företag.

Skickade frågorna vidare

– Vi har haft en diskussion, men många av frågorna berörde Naturvårdsverket. Vi har därför skickat dem vidare dit, säger Åsa Forsberg naturvårdsbiolog på länsstyrelsen i Örebro.

En försäljning är enligt regelverket möjlig, men Forsberg påpekar att det inte på något vis påverkar naturreservatet.

– Det består oavsett ägare och skötseln är väldigt reglerad.

Hällefors kommun köpte Björskogsnäs 2006 av Bergvik skog för 1,5 miljoner kronor. Naturvårdsverket bidrog med 750 000 kronor. Länsstyrelsen är enligt en uppgörelse förvaltare av området och har uppgiften att skydda naturvärdena. Kommunen ansvarar över byggnaderna.

– Området är skötselintensivt. Vi tar hand om bland annat röjningar, slotterängar och stigtillsyn. Det kostar årligen omkring 70 000–80 000 kronor, säger Åsa Forsberg.

Biologiskt klassas området som värdefullt.

– Det är en av länets rikaste lokaler för orkidén guckusko. Reservatet är artrikt även för andra kärlväxter och har en gammal historisk hävd med sina åkrar och ängar. Då här finns stor kalkpåverkan är området speciellt, säger Forsberg och tillägger att naturreservatet också är välbesökt.

Anna Burehäll på Naturvårdsverket bekräftar att hon tagit emot Hällefors kommuns frågor.

– Jag kan inte säga något alls i dagsläget då jag inte hunnit sätta mig in i ärendet. Vi har många frågor och handläggningstiden kan bli lång.

Mer läsning

Annons