Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturhänsyn kan sätta stopp för vindkraft

Orrmosshöjden är ingen lämplig plats för vindkraftverk. Det framhåller länsstyrelsens områdesskyddsgrupp som lämnat synpunkter i ärendet till Bergslagens miljö- och byggförvaltning, BMB.

Annons

Två vindkraftverk kan komma att etableras på Orrmosshöjden, söder om Grythyttan, av företaget Frisk vind. Man har ansökt om bygglov och även gjort en miljöanmälan till Hällefors kommun. Företaget hoppas kunna påbörja arbetet under 2012.

Ärendet handläggs just nu av BMB som också efterfrågat synpunkter från länsstyrelsen.

Länsstyrelsens områdesskyddsgrupp pekar i en skrivelse på att vindkraftverk i det föreslagna området sammantaget innebär betydande negativ påverkan på miljön. Därför förordar man att etableringen inte sker på Orrmosshöjden eller i dess omgivning.

I en värdetrakt

– En naturinventering har nyligen gjorts av Orrmosshöjden eftersom området är med i planeringen för reservatsbildning. Det innebär att det finns en färsk bedömning som bekräftar att det finns naturvärden att ta hänsyn till, säger naturvårdshandläggare Hans Ljungkvist på länsstyrelsen.

I synpunkterna som områdesskyddsgruppen lämnar finns både natur- och upplevelsevärden att ta hänsyn till.

Gruppen pekar bland annat på att området ligger i en så kallad värdetrakt, ett område med viss koncentration av skogliga naturvärden. Värdetrakter ska prioriteras vid etablerandet av naturreservat enligt Naturvårdsverket. I detta område finns ett kluster av befintliga och planerade reservat.

Miljoninvesteringar

Hans Ljungkvist säger att betydande investeringar har gjorts när reservaten bildades. Enligt uppgift handlar det om mer än 250 miljoner kronor genom Naturvårdsverket och länsstyrelsen de senaste tio åren.

– Det rör sig om intrångsersättningar och markköp. Om det påbörjats satsningar i ett område är det naturligt att fortsätta. Det är bra om kommunens beslutsfattare känner till att det inte är färdigjobbat här, ytterligare planer finns, säger Hans Ljungkvist.

Området är ett av länets tre större nätverk av skyddad natur. Här ingår bland annat Murstensdalen, Ulvdrågen, Lampahöjd och Lokadalen. Det är ett relativt opåverkat sammanhängande barrskogsområde och har betydelse för såväl växtlighet som djur och fåglar som är hotade.

Mer läsning

Annons