Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu blir Lokadalen ännu större

Naturreservatet Lokadalen anses vara av riksintresse för naturvård. Nu utvidgas naturreservatet mellan Loka och Karlskoga med ytterligare 349 hektar.

Annons
Lokadalen blir större. Med 349 hektar. Här lever många skogsfåglar, som tjäder.

Länsstyrelsen har i dagarna tagit beslut gällande fem nya naturreservat. Det gäller Klåvudden vid Vättern i Askersunds kommun, Stormossen i Degerfors kommun, utvidgning av naturreservatet Lokadalen Hällefors/Karlskoga, Ullavi klint i Örebro kommun samt Garpbäcken i Lindesbergs kommun.

De fem områdena finns på olika håll i länet och har olika sorters natur. Det är skärgårdsnatur med tallar och klippor till vidsträckta myrvidders mjuka mosstuvor med tranbär, hjortron, orrspel och tranor.

Gemensamt för de nya naturreservaten är att de utgör så kallade vildmarkskärnor i sina respektive kommuner.

Redan när naturreservatet Lokadalen bildades år 2007 så talades det om tankarna på att successivt utöka reservatsgränserna. Reservatet omfattar totalt 521 hektar och utvidgningen omfattar 349 hektar. Totalt ingår 90 hektar sjöar i reservatet varav hela 71,5 hektar ingår i utvidgningen.

Lokadalen anses ha stora naturvärden. Området innehåller en stor mängd död ved. Reservatet är rikt på lavar, svampar och mossor. Floran är rik. Och området är även hemvist för flera hotade fågelarter.

I ett pressmeddelande om utvidgningsbeslutet i sin helhet gällande samtliga naturreservat berättar länsstyrelsen:

– Klåvudden ligger i Harge uddars dramatiska klippkust mot Vättern. Här finns en mycket spännande friluftsmiljö, med inslag av sällsynta lavar och kärlväxter, säger Sture Marklund, handläggare på naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Örebro.

Ullavi klint i Kilsbergen är sedan länge ett välkänt utflyktsmål för många örebroare. Härifrån har besökaren en enastående utsikt över närkeslätten och här finns flera sällsynta svampar och kärlväxter.

– Här lever också hasselmus och hasselsnok, sällsynta värmekrävande arter som i Kilsbergsbrantens hägn funnit solvarma skyddade reträttplatser, avslutar Sture Marklund pressmeddelandet.

Mer läsning

Annons