Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omsorgen får kritikfrån Socialstyrelsen

Enskilda patienter kan utsättas för onödigt lidande då överföring av information mellan vårdinstanser inte fungerar. Det konstaterar Socialstyrelsens som riktar kritik mot bland annat Hällefors omsorgsnämnd.

Annons

I ett nationell tillsynsuppdrag från regeringen har Socialstyrelsen, SoS, granskat samverkan när det gäller samordnad vårdplanering och rättssäkerheten. Det handlar om vårdkedjan från sjukhus till olika boendeformer i hemkommunen alternativt till eget boende med hemtjänst.

I Hällefors kommun finns brister konstaterar SoS. Brister som försvårar för enskilda att få sina behov av insatser tillgodosedda efter utskrivning från sjukhus. Det finns rutiner för samverkan vid utskrivning i Hällefors, men de tillämpas inte som överenskommet av kommun och primärvård. Man har sett att utredningarna är knapphändiga och biståndsbesluten otydliga. Den sociala dokumentationen som beskriver den enskildes behov och insatser är bristfällig.

Vid tillsynen framkom att information från sjukhuset om patienternas aktuella hälsotillstånd ofta saknas och att information om läkemedelsbehandling inte alltid stämmer. Uppgifter om den enskildes behov och insatser lämnas inte heller alltid i tillräckligt god tid. De som intervjuats är enligt SoS rapport kritiska på många punkter. Man är överens om att vårdplaneringen inte genomförs på ett tillfredsställande sätt. SoS bedömer därför att vårdplaneringen som genomförs inte säkerställer att de som ska ta emot patienterna i kommunen kan förbereda och planera insatser tillräckligt bra.

Sammantaget gör detta att den enskildes rättsäkerhet brister.

SoS poängterar betydelsen av att använda sig av de system som faktiskt finns för att upprätthålla kvaliteten och patienternas säkerhet. Något som inte fungerar i dagsläget i Hällefors kommun.

Ärendet gäller fler vårdinstanser och kritik riktas även mot Örebro läns landsting och Hällefors vårdcentral.

Omsorgsnämnd och vårdcentralens verksamhetschef ska redovisa vidtagna och planerade åtgärder senast 1 april 2011 till SoS som kommer att göra en ny tillsyn.

Mer läsning

Annons