Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omsorgen måste få mera pengar

Kommunens omsorg går mot ett underskott på 5 miljoner kronor. Nu vill förvaltningen kräva mer pengar från fullmäktige.

Annons

I ett delårsbokslut konstateras att det fattas närmare 5 miljoner kronor för att täcka kostnaderna inom kommunens omsorg för 2013. Hemtjänsten visar ett underskott på drygt 1,8 miljoner kronor och orsaken är obudgeterade personalkostnader.

Förvaltningschef Anna-Karin Bergstén konstaterar inför nämndmötet den 4 september att resurserna behövs för att tillgodose brukarnas behov. Hon tillägger dock att ett planeringssystem som visar om resurserna används på bästa sätt saknas.

Vidare visar delårsbokslutet ett underskott för vård- och omsorgsboende på 1,3 miljoner kronor. En orsak är att avvecklingen av Gillersgården inte sker i den takt som planerats.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd samt offentligt skyddade anställningar (OSA), visar underskott på 2 miljoner kronor.

Sammantaget fattas närmare 5 miljoner kronor i årets budget. Förvaltningen ser inga möjligheter att spara för att nå balans. Om detta måste kommunstyrelsen få information. Från förvaltningens sida anser man också att omsorgsnämnden ska vända sig till kommunfullmäktige, för att begära 5 miljoner kronor i utökad budget. Om detta fattar omsorgsnämnden beslut nästa vecka.

Omsorgsnämnden

Totalt har kommunens omsorgsnämnd cirka 145 miljoner kronor att förfoga över under 2013.

Omsorgen har lagt fram en handlingsplan i två steg för att få ner driftskostnaderna. Nedläggning av Gillersgården och personalminskningar ingår där.

Mer läsning

Annons