Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omsorgsnämnden kritiseras

Omsorgsnämnden får hårdast kritik när revisorerna har granskat alla nämnder. Beslut genomförs inte och nämnden beskrivs som handlingsförlamad och oförmögen att styra sin verksamhet.

Annons

Bakom de problem som lyfts fram i revisorernas rapport uppges finnas en längre period av dålig kommunikation mellan nämnden och dess ledande tjänstemän.

Omsorgsnämnden själv lyfter fram bekymmer med dåligt underlag från förvaltningen vid beslut, svårigheter att styra verksamheterna och om budgetmål som varken följs eller följs upp. Ordet ”handlingsförlamning” används om nämnden och det talas om chefer som byggt upp egna sätt att styra verksamheten.

Att ändå omsorgsnämnden vet om sina problem talar, enligt revisorerna, för att det också ska gå att komma tillrätta med problemen men att det kommer att krävas betydande insatser att förändra den kultur och det arbetssätt som funnits under en lång tid. Första steget i förändringsarbetet måste vara att tydliggöra problem och sedan göra en åtgärdsplan utifrån detta, säger revisorerna.

Kommunstyrelsen kritiseras för sin bristande förmåga att kontrollera stiftelsen Formens hus. Brister i uppsiktsplikt över kommunala bolag påtalas också, även om revisorerna konstaterar att ett förbättringsarbete på området påbörjats och att flera viktiga beslut och åtgärder tagits under 2010 för att stärka kommunstyrelsens styrning av verksamheten.

Bildningsnämndens ekonomiska problem fortsätter, men revisorerna framhåller även här att betydande förbättringar skett i styrningen av verksamheten.

Senast den 30 april ska nämnderna ge svar och synpunkter till revisorerna om den övergripande granskningen av nämnderna.

ULRIKA MELLKVIST (C) OM KRITIKEN:

– Det har varit många tuffa år och 2010 var extra turbulent med tre olika nämndordföranden under samma år, säger Ulrika Mellkvist (C) som är ordförande i omsorgsnämnden.

Mellkvist framhåller att nämnden är självkritisk och att politikerna är väl medvetna om de problem som finns i organisationen.

– Det är bättre nu, men det har funnits en handlingsförlamning i nämnden. Men vi är mer handlingskraftiga nu och vi har tagit tag i många viktiga frågor och tagit flera stora beslut.

Högst upp i nämndens prioriteringslista står en ny ledningsorganisation. En annan betydelsefull fråga är arbetet med att renodla de boendeformer som verksamheten erbjuder.

Att kommunikationen mellan politikerna och tjänstemännen inte alltid har fungerat så bra medger Mellkvist.

– Så är det. Vi har helt enkelt inte haft en tydlig rollfördelning mellan nämnd och förvaltning. Det har varit många gråzoner i organisationen och vi har aktivt arbetat med att skapa en större tydlighet mellan nämnd och tjänstemän.

Revisorernas kritik ska diskuteras på nästa nämndmöte.

Dessutom ska förvaltningen under våren presentera en åtgärdsplan som ska gälla till år 2014 med målsättningen att få en omsorgsnämnd i ekonomisk balans.

Mer läsning

Annons