Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Öppenhet en fråga i kommunstyrelsen

Första kommunstyrelsemötet har hållits. En ny organisation är igång, men Ritha Sörling (V) känner oro inför en ökad politisk slutenhet.

Annons

Den nya politiska organisationen inom Hällefors kommun sjösattes vid årsskiftet och innebär att den öppenhet gentemot allmänhet och press som tidigare funnits försvinner. Bildnings- och omsorgsnämnd som tagits bort hade öppna möten. I stället har utskott införts - allmänna, bildning samt omsorg. Deras möten ska föras bakom stängda dörrar.

Det är först när ärendena kommer till kommunstyrelsen som frågorna blir offentliga.

I samband med att sammanträdesdatum fastställdes för de olika utskotten ställde Ritha Sörling frågor kring tillgänglighet och öppenhet.

– Det skulle vara intressant för allmänheten att ta del av diskussionerna i utskotten, säger Ritha Sörling.

Ks-ordförande Annalena Jernberg säger att det enbart handlar om beredande möten där inga beslut fattas. De ska vara stängda.

Kommunsekreterare Mathias Brandt klargör att enligt kommunallagen är kommunfullmäktiges möte alltid öppet. Därefter kan politiken besluta om möten i nämnder eller styrelser ska hållas öppna. Däremot inte när det gäller utskottsmöten.

– Nu är det kommunallagen som styr och den kan vi inte sätta oss över, så är det. Men detta skrämmer mig ändå en del, säger Ritha Sörling.

För henne känns det viktigt och självklart att medborgare får följa den beslutande processen inom lokalpolitiken.

– Nu blir det mycket svårare att bilda opinion och det är självklart inte bra, säger Sörling.

Annalena Jernberg håller inte alls med.

– Det är i ks som besluten kommer att fattas. Jag ser ingen som helst risk att det blir svårare att bilda opinion. Nu får vi snarare en samlad bild av de politiska frågorna, från att tidigare varit splittrade på olika nämnder. Alla frågor måste gå via ks.

Jernberg tycker snarare att det blir en förbättring.

– Det finns gott om tid mellan kommunstyrelse och fullmäktige att reagera och diskutera för allmänheten. Under den tiden är frågorna fullt påverkbara.

Ljusnarsbergs kommun har en liknande organisation och där har pressen tillgång till kallelser och handlingar till olika utskott. Därmed blir vissa frågor kända för allmänheten innan kommunstyrelsen.

Att presentera vilka frågor utskotten diskuterar eller tar upp innan de är aktuella att föra upp på ks bord verkar Jernberg dock tveksam inför. Hon verkar föredra att frågorna blir offentliga först i ks.

Christina Johansson (M) säger att man tittar på hur grannkommunerna arbetar.

– Vi får ta med oss detta och fundera, säger hon.

Mer läsning

Annons