Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pengarna räcker inte

Trots neddragningar ser omsorgsnämnden redan nu att pengarna tilldelade för 2014 inte kommer att räcka. Till detta ska läggas ökade krav på äldreomsorgen.

Annons
Tidigare hotat. Dagrehabiliteringen är det enda som inte är lagstyrt och skulle kunna sparas bort. Här har politikerna hittills sagt nej. Nu ska en ny åtgärdsplan tas fram.

Omsorgsnämnden beslutade om en handlingsplan 2012 med målet att uppnå budgetbalans inom tre år. Nu blir handlingsplanen en åtgärdplan. Det står klart att 3,8 miljoner kronor fattas i budgeten 2014 för att klara verksamheten. Dessutom kommer den fortsatta avvecklingen av Gillersgården att kosta 2,7 miljoner kronor, vilket visserligen är en engångskostnad.

Många åtgärder är genomförda, men fler återstår om kravet på budgetbalans ska uppnås.

– Det känns jobbigt att pengarna inte räcker. Vi kan vinna tid genom effektivisering, men min bedömning är att det inte finns så mycket att ta av, säger nämndordförande Barbro Stein (GL).

Stein lägger stort hopp till det planeringssystem som ska införas i hemtjänsten. Ett mätsystem som gör det möjligt att resurser används på bästa sätt.

Vidare planeras att införa en nyckelfri hemtjänst som också ska kunna effektivisera och skapa en bättre arbetssituation för de anställda.

– Vi vet inte i dag hur mycket tid vi kan vinna. Det blir nästa del vi får titta på, säger Stein.

Enligt de analyser som gjorts av bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL) av omsorgsverksamheten i kommunen står det klart att ingen av verksamheterna har något överkostnad. Man säger också att kommunen är på rätt väg i sitt arbete för att anpassa resurserna till den verklighet som råder.

Med detta faktum och vetskapen om att trycket ökar mot äldreomsorgen är situationen svår.

– Vi tar fram en åtgärdsplan, för vi måste följa reglerna. Frågan är vad förvaltningen kan föreslå för att vi ska klara budgetramen, säger Stein.

Hon nämner att det tidigare kunnat konstateras att den enda icke lagstyrda verksamhet som finns är dagrehabiliteringen på Björkhaga. Den var under en tid hotad, men på den punkten backade politikerna.

– Vi har redan sagt att den inte ska läggas ner. Det får för stora konsekvenser, för de som nyttjar rehabiliteringen men även i fråga om anhörigstödet.

Beträffande anhörigstöd finns också ett stadgat lagkrav och i dag är dagrehabiliteringen det enda stöd kommunen har att erbjuda anhöriga enligt Stein.

Förvaltningschef

Anna-Karin Bergstén säger att då nämnden ser ett underskott är man skyldig att upprätta en åtgärdsplan.

– Förvaltningen kan arbeta fram ett material, som ni som politiker sedan har att ta ställning till, säger Bergstén.

I slutänden är det kommunfullmäktige som avgör och bestämmer hur mycket pengar omsorgsnämnden ska ha.

Anna-Karin Bergstén, chef för kommunens omsorgsförvaltning i Hällefors.

Mer läsning

Annons