Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Personalen räcker inte till

Vårdtyngden har ökat markant inom vissa delar av kommunens hemtjänst. Följden har blivit att personalen inte räckt till.

Annons

I den nya organisation som ska införas den 1 juni 2012 är hemtjänsten i enlighet med politiska beslut den bärande delen, basen, i kommunens äldreomsorg. I dag är hemtjänsten uppdelad i totalt tre grupper.

Extra personal

Enligt omsorgsförvaltningen syns en markant ökning av vårdtyngden inom ett av områdena. Detta har medfört att man tvingats ta in extra personal på framför allt kvällar och helger.

Omsorgsnämndens ordförande Ulrika Mellkvist (C) är medveten om situationen.

Ska se över system

– Vi måste se över vårdtyngdsmätningssystemet. I dag finns bara en hemsnickrad modell. Något nytt måste införas.

Förvaltningschef Katarina Strömgren Sand säger att nya arbetssätt måste prövas, men att det ska ske stegvis.

– Vi ska ta fram handlingsplaner och strategier, titta på hur vi ska jobba. Helheten måste hänga ihop. Hela tiden rör vi oss över broar, från hemtjänsten, över trygghetsboende och till vård- och omsorgsboende. Vi får aldrig överraskas.

Viktigt vara förberedda

Att vara förberedd är en viktig beståndsdel anser Strömgren Sand. En ständig dialog pågår mellan personal och vårdtagare men här ska även anhöriga involveras i större utsträckning.

– Ständigt måste vi fundera över hur vi kan skapa förbättringar.

Det går aldrig att förutse när ansökningar om olika bistånd ska göras, det är Strömgren Sand medveten om, men hon tror ändå att det går att ha viss framförhållning.

– En mätning av vårdtyngden kanske visar att det inte är arbetstungt rakt av över hela organisationen. Det skulle innebära att personalen kan hjälpas åt på ett annat sätt, säger Ulrika Mellkvist.

Mer läsning

Annons