Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorer fortfarandekritiska kring Formens hus

Kommunens revisorer ser fortfarande mycket allvarligt på att kommunstyrelsen inte vidtagit några åtgärder beträffande Formens hus.

Annons

I en granskning av styrnings- och kontrollaspekter inom projektet Formens hus påpekar revisorerna att rapporteringen till kommunstyrelsen över verksamheten inte har fungerat. Revisorerna framhåller att man vid upprepade tillfällen påtalat bristerna.

– Det faktum att vi påtalat behovet av förbättring i detta avseende vid ett flertal tillfällen gör det än mer anmärkingsvärt att kommunstyrelsen ej vidtagit åtgärder, skriver revisorerna Hans Eriksson och Torbjörn Ström.

Granskning gjordes 2002 och kommunrevisorerna pekade då på brister i kommunen när det gäller styrning och kontroll över EU-projekt inom Formens hus. I en granskning 2006 lyftes ett antal allvarliga brister i samband med ett väsentligt kostnadsöverdrag för ombyggnaden av Formens hus. År 2007 konstaterades att ks inte förbättrat rutinerna för löpande uppföljning av EU-projekt.

I kommunfullmäktige påpekades att rapporten ligger till grund vid bedömning av ansvarsfrihet.

Kommunalråd Ritha Sörling (S) tillika ordförande i stiftelsen Formens hus är väl medveten om situationen.

– Det är inga nya saker som uppstått, men vi ska ta revisorernas synpunkter i beaktande i det fortsatta arbetet.

Mer läsning

Annons