Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Siv Sander (S) motsätter sig V-överklagande

Västerpartiet har överklagat till kammarrätten hur ett beslut togs i fullmäktige om nämnderna. Siv Sander (S), ordförande i kommunfullmäktige, motsätter sig Vänsterns yrkande att ärendet ska tas upp i en högre instans.

Annons
Siv Sander (S).

Det handlar om hur en ny majoritet (S, M, KD och GL) agerade när de i juni 2013 tog över nämnderna efter att den tidigare majoriteten (S, V, C och HOB) brakat samman.

På ett kommunfullmäktige den 11 juni 2013 bestämde den nya majoriten att avsätta alla nämndledamöter och ersätta dessa med nya personer utifrån de förändrade politiska förutsättningarna.

V hävdade att tillvägagångssättet vid entledigandet av nämnderna stred mot kommunallagen och att beslutsunderlaget inför mötet var undermåligt. Ett nytt fullmäktige bokades in till den 18 juni och besluten klubbades igenom av majoriteten.

Även nu opponerade sig V och hävdade också att kallelsen till extramötet inte gått ut i tid. Vänsterpartiet överklagade fullmäktigebeslutet till förvaltningsrätten där det blev avslag. Domstolen ansåg att det framgår att en ny majoritet bildats i Hällefors och att det därmed fanns skäl att entlediga nämnderna. Även överklagan om att extra fullmäktigemötet inte utlysts i tid avslogs. Kommunen hade använt sig av regeln om förkortad kungörelsetid vilket, enligt förvaltningsrätten, i detta fall var helt i sin ordning.

Domen överklagades till kammarrätten, genom Karin Poppius (V), och kammarrätten har beviljat ett prövningstillstånd där kommunen uppmanats att yttra sig.

Siv Sander framhåller nu i yttrandet till kammarrätten att sammanträdet den 18 juni 2013 beslutades av ett enhälligt fullmäktige den 11 juni 2013.

- Beslutet fattades på begäran av ledamöter i fullmäktige, eftersom de ville ha svar på frågor som inte kunde klargöras vid detta möte. Från presidiet (ledningen för fullmäktige) klargjordes att vi inte kan uppfylla kravet på laglighet angående kallelse till nytt möte, detta accepterades och mötet antog enhälligt beslut om nytt möte, skriver Siv Sander i yttrandet till kammarrätten.

Mer läsning

Annons