Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skarp kritik mot brister i nämnder

Revisorerna kritiserar både bildningsnämnden och omsorgsnämnden för hur de sköter sin ekonomi.

Annons

Den styrande majoriteten (S, HOB, V och C) försvarar sig mot kritiken med att de anser sig ha klarat sitt politiska uppdrag med åtminstone betyg godkänt.

– Vi präglas av ett stort förändringsarbete i verksamheterna just nu och vi nådde inte våra uppsatta mål vad gäller resultatet men vi gjorde trots allt ett överskott 2011 på 6,7 miljoner kronor. Vi sätter upp höga mål men vi måste sikta mot stjärnorna för att nå månen, säger Lars-Göran Zetterlund (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Annalena Järnberg (S) håller med Zetterlund.

– Vi hade velat uppnå ett bättre resultat än vad vi gjorde förra året, men vi har ändå lyckats med att klara en ekonomi i balans i tre år i rad, säger Järnberg.

Nya minus väntas

Förra året redovisade omsorgsnämnden ett minus mot budget på 11,4 miljoner kronor. Bildningsnämnden gjorde ett underskott på 2,0 miljoner kronor. Kommunens resultat totalt blev dock ett överskott på 6,7 miljoner kronor.

Prognoser för 2012 pekar mot nya minus i nämnderna. Revisorerna lämnar nu en skriftlig anmärkning mot såväl bildningsnämnd som omsorgsnämnd. Kommunstyrelsen kritiseras också, men slipper anmärkning. Kommunstyrelsen har, enligt revisorerna, brustit i sin uppsiktplikt mot nämnderna.

Katastrofalt

Hårdast kritik får omsorgsnämnden. Revisor Bertil G. Johnson använder ordet katastrofalt när han talar om hur omsorgsnämnden har skött sin ekonomi.

– Vi anmärker mot omsorgsnämnden på alla punkter. Det saknas ekonomisk styrning, ledning, uppföljning och kontroll, säger Johnson.

Ulrika Mellkvist (C), ordförande i omsorgsnämnden, svarar att hon är ”långt ifrån nöjd” vad gäller nämndens resultat.

Revisorerna anser, trots sin kritik, att ansvarsfrihet ska ges för samtliga styrelser och nämnder för år 2011 vilket även kommunfullmäktige beviljar.

En preliminär budget för 2013 har antagits av kommunfullmäktige. Men redan nu talar oppositionen (M, GL och KD) om ännu en orealistisk budget, bland annat vad gäller uppsatta sparmål.

– Vi vill har en lucka i femårsplanen. Vi vill hoppa över 2012 och flytta sparkraven ett år framåt, säger Barbro Stein (GL).

Enligt den så kallade femårsplanen ska kommunen sänka sin totala årskostnad med 55 miljoner kronor till 2014. Men sparmålen för 2010 och 2011 klarades inte vilket betyder att mer pengar måste sparas in de återstående tre åren av femårsplanen.

Oppositionen vill också avskaffa bildningsnämnden och omsorgsnämnden till årsskiftet och överlåta allt driftsansvar för kommunens verksamheter till en enda supernämnd: Kommunstyrelsen. Sedan ska, enligt oppositionsförslaget, utskott under kommunstyrelsen jobba särskilt med frågor som berör omsorgsförvaltning och bildningsförvaltning.

Majoriteten vill inte skrota några nämnder utan har nu klubbat igenom sin preliminära budget för alla nämnder för 2013. Sparkravet för 2012 är 16,3 miljoner kronor. År 2013 ska ytterligare 15,8 miljoner sparas och 2014 7,3 miljoner. I november i år beräknas den exakta budgeten för 2013 kunna klubbas.

Mer läsning

Annons