Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Socialstyrelsen kritiserar den kommunala psykiatrin

Brister i handläggning och dokumentation inom den kommunala psykiatrin samt personalens avsaknad av kunskap kring lex Sarah kritiseras av Socialstyrelsen.

Annons

Med anledning av att regeringen uppmärksammat att personer med psykisk funktionsnedsättningar har svårt att få sina behov tillgodosedda har Socialstyrelsen genomfört tillsyn i bland annat Hällefors kommun. Man har fokuserat på insatser i form av boende och boendestöd.

Myndigheten har granskat olika personakter samt genomfört intervjuer med personal och haft samtal med personer som har boendestöd.

Rättssäkerhet åsidosatt

Vid inspektionen konstateras bland annat att brister finns i fråga om dokumentation av handläggning av ärenden och även dokumentation under den tid då insatser genomförs.

Socialstyrelsen ser allvarligt på bristerna och bedömer att den enskildes rättssäkerhet därmed är åsidosatt. När fortlöpande dokumentation saknas för personer med insatser kan ärendet inte följas över tid.

Bestämmelser inte kända

Även i fråga om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah har Socialstyrelsen funnit brister. Vid intervjuer med personal inom kommunens psykiatri har det framkommit att alla inte känner till bestämmelsen om att personal är skyldig att rapportera missförhållanden.

Nya bestämmelser kring detta infördes 1 juli 2011. Socialstyrelsen påpekar att det är omsorgsnämndens ansvar att säkerställa att det finns rutiner för rapporteringsskyldigheten inom den kommunala psykiatrin.

Omsorgsnämnden ska före 15 mars 2012 redovisa till Socialstyrelsen vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med bristerna. För åtgärder som är planerade ska en tidplan presenteras.

Mer läsning

Annons