Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stationsvägen ser bedrövlig ut

Kommunen inleder en dialog med BMB och BKT för att diskutera möjligheter till åtgärder vid Stationsvägen i Hällefors. Det sker efter ett medborgarförslag.

Annons
Ingen ögonfröjd. Stationsvägen är en infartsväg mot Hällefors centrum och det första som besökare möter. Kerstin Nyström framhåller i ett medborgarförslag vikten av att snygga upp miljön. BILD: BIRGITTA SKOGLUND

Målet är att så långt det är möjligt skapa en trevlig utemiljö. Det framhåller kommunen i sitt svar på ett medborgarförslag från Kerstin Nyström som tar upp Stationsvägen där hon föreslår en upplyftning av utemiljön. För många besökare är Stationsvägen det första man möter av centrumbilden och Kerstin Nyström påpekar att det inte är någon positiv bild.

Nyströms förslag att göra infartsvägen trevligare genom buskar eller alléer har hörsammats av kommunfullmäktige. Förslaget har beretts av Bergslagens miljö- och byggförvaltning, BMB, som har fått ett utlåtande från Bergslagens kommunalteknik, BKT.

BKT konstaterar att området väster om Stationsvägen ägs av Trafikverket och att området inte ser särskilt bra ut. Åtgärder efter rivning av en lagerbyggnad anser man vara bristfälligt. Ytterligare åtgärder, uppsnyggning och/eller planteringar, måste ske i samarbete med markägaren.

Östra området av Stationsvägen ägs till stora delar av kommunen. Skötselnivån är dock låg anser BKT.

BKT har listat upp en rad tänkbara åtgärder. I västra området skulle alléer och gräsytor kunna anläggas, i samarbete med Trafikverket. I östra området skulle kommunens skötselstandard kunna höjas. BKT föreslår en oxel-allé men även plantering av prydnadsbuskar. Man föreslår också koloniträdgårdar.

Kommunförvaltningen har fått i uppdrag av fullmäktige att inleda en dialog med BMB och BKT för att arbeta fram en kostnadskalkyl före sista augusti. Denna ska ligga till grund för kommande beslut.

Mer läsning

Annons