Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tufft klimat på arbetsplatsen

Sjukfrånvaron ökar inom Hällefors kommun. Till stor del är orsaken stress och utmattning. Personalchef Ann Karlsson ser allvarligt på situationen.

Annons

De senaste två åren har sjukskrivningarna blivit fler bland kommunanställda. År 2011 låg siffran på 5,26 procent och sista december 2013 hade den stigit till 7,65 procent.

Framför allt är det personal inom vården som drabbats. Enligt Ann Karlsson är det intervallet från 15-90 dagar där ökningen är störst.

– Framför allt är orsakerna vinterkräksjuka och influensa.

Av nästan hälften av samtliga långtidssjukskrivningar uppges stress och utmattningsreaktion vara orsaken.

– Vi ser samma mönster nationellt. Förmodligen har vi ett tuffare arbetsklimat och en hårdare press i arbetslivet. Vi har också haft måga omställningar inom kommunen, säger Ann Karlsson.

Hon framhåller att det inte är någon ursäkt för att acceptera förhållandena.

– Visst är situationen allvarlig. Vi kan inte sitta lugnt i båten och se sjuktalen öka. Detta måste vi jobba med hela tiden, hitta nya processer för att motverka.

Kommunen har ett avtal om företagshälsovård med Bergslagens arbetsmiljö sedan 2012. Här ges hjälp till individer men även grupper. Det förebyggande arbetet är av stor betydelse framhåller Ann Karlsson. Här kan tillbudsrapporterningen också bli en möjlighet.

– Allt som händer ska rapporteras av medarbetare. Enklast är att rapportera när någon snubblar i en trappa eller något liknande. Då kan konkreta åtgärder vidtas. Svårare är den psykosociala delen.

Diskussioner om vad som ska räknas som tillbud måste upp på agendan anser Ann Karlsson. Här finns gråzoner.

– Det kan röra sig om att inte hinna ta sin rast. Att få sin vila är viktigt för att inte tillbud ska ske. Kanske bemanning eller schema måste ses över.

Även hård belastning skulle kunna ses som ett tillbud.

– Ja, men det är inte vanligt i dag. Vi måste fundera över hur vi definierar begreppet.

I arbetet med att förbättra arbetsmiljön har cheferna ett stort ansvar säger Ann Karlsson.

– De jobbar med arbetsmiljöfrågor och ska ständigt göra systematiska riskbedömningar. Chefer ska genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal fånga upp vad som kan utgöra problem. Utifrån det kan vi sedan göra insatser.

Skyddsronder görs regelbundet på de olika arbetsplatserna och här ska såväl konkreta bekymmer som det psykosociala täckas in.

Gör kommunen tillräckligt i arbetet mot ökad ohälsa bland personalen?

– Man kan alltid göra förbättringar. Det är en ständig process där vi förmodligen aldrig helt når målet, säger Ann Karlsson.

Kort om Hällefors kommun

Antalet anställda inom Hällfors kommun med månadslön var 524 i december 2013. Till detta ska räknas timavlönade.

Lönekostnader är den enskilt största kostnaden i Hällefors kommuns budget.

Totalt lägger Hällefors kommun 1 miljon kronor på främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser för personalen. Under 2013 uppsteg kostnaderna till 944 000 kronor.

Mer läsning

Annons