Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppenbar oro bland politiker

Kritiken mot kommunens äldreomsorg från Ivo är massiv. Allvaret var tydligt under ett extra ks.

Annons
Kommunstyrelsen godkände skrivelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som redogör för åtgärder som ska skapa bättring inom kommunens äldreomsorg.

Fem års samlad kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, är ett faktum. Löften om bättring har återupprepat getts från kommunen, men inte mycket har hänt.

– Uppenbart har Ivo satt ner foten efter många års försummelse från kommunen. Man har fått nog, säger kommunchef Ola Ström och hänvisar till den drygt trettio sidor långa skrivelsen med skarp kritik mot kommunens äldreomsorg som NA tidigare redogjort för.

Kritiken handlar bland annat om brister i bemanning inom äldreomsorgen, antalet personal har inte räckt till för att klara verksamheten tillfredsställande. Men Ivo har även pekat på brister i utförande samt hälso och sjukvård.

– Dessvärre stämmer kritiken, säger Ström men framhåller att man från kommunens sida inte på något vis vill skylla ifrån sig.

Orsaker till problemen finns, bland annat nämndes den turbulens som varit inom verksamheten, på såväl politisk som tjänstemannanivå. En situation som spillt över ute i verksamheten och skapat osäkerhet och oro.

– Vi har stått rutinlösa i ett par år, säger socialchef Ingrid Holmgren och tillägger att kommunen nu köpt in ett kvalitetsledningssystem som ska skapa ordning.

Enligt Ingrid Holmgren har en rad åtgärder genomförts, rutiner skärpts. Ett arbete som nu fortsätter.

Svar lämnas till Ivo om vilka åtgärder kommunen vidtagit. En skrivelse som politikerna godkände under detta extra ks-möte. Lars-Göran Zetterlund (C) betonade allvaret i situationen.

– Kritiken är grov. Vi kan inte skylla ifrån oss på någon, inte på personalen. Det är vi i kommunstyrelsen som är ytterst ansvariga. Svaret till Ivo innehåller många ord, men det viktiga är nu att åtgärderna fungerar. Att vi följer upp saken.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Louise Eriksson framhåller också vikten av att det inte blir bara ord på papper utan att alla ute i verksamheten tar sitt ansvar, såväl chefer som medarbetare.

– Vi måste synliggöra och medvetandegöra vilka riktlinjer och rutiner som finns, säger hon.

Alla anställda ska innan 1 april ha skriva under att de tagit del av vilka rutiner som gäller.

Fredrik Dahlberg (SD) tror att en del problem beror på bristande kommunikation. Han berättar om hur han själv gått ut och följt nattpersonalen och uppmuntrar alla politiker att göra detsamma.

– Gör som jag - gå ut och prata med personalen. Lyssna på de som jobbar. Vi måste ta det på allvar om anställda säger att det inte funkar.

Att det råder oro och ett visst missnöje ute i verksamheten står klart. Även här har kommunen en hel del att göra konstaterar såväl politiker som tjänstemän.

Att åtgärder på många plan är nödvändiga och att arbetet för att komma till rätta med problemen kommer att ta tid är politikerna medvetna om.

– Tungt, men så här kan det inte fortsätta. Nu börjar vi om för att göra rätt i framtiden, sammanfattar ks-ordförande Annalena Jernberg (S).

Skrivelsen till Ivo där kommunens åtgärder, genomförda och planerade, redovisas godkändes av ks-församlingen.

I september ska ks ha en rapport om aktuella läget inom äldreomsorgen.

Många problem beror förmodligen på bristande kommunikation tror Fredrik Dahlberg (SD). Han gick ut och följde nattpersonalen och uppmanar andra politiker att göra detsamma.

Mer läsning

Annons