Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Upprört om folkhögskola

En konflikt på Folkhögskolan i Hällefors får Bredsjö kulturkooperativ att begära utträde ur föreningen.

Annons
Lugn. Susanne Grundström, ordförande i föreningen Hällefors folkhögskola, känner ingen oro.

Brist på förtroende för ledningen inom Hällefors folkhögskola är orsaken bakom beslutet från Bredsjö kulturkooperativ som nu lämnar föreningen.

– Situationen blev ohållbar, säger Sven Eriksson i kooperativet.

Eriksson upplever att styrelsen för Hällefors folkhögskola inte har lyssnat.

Det hela bottnar i en anmälan till Arbetsmiljöet i slutet av förra året om misstankar om sextrakasserier mot en anställd på folkhögskolan. En inspektion genomfördes och skolan uppmanades att se över arbetsförhållandena ur ett prykosocialt perspektiv.

Susanne Grundström är ordförande i styrelsen för föreningen Hällefors folkhögskola. Hon beklagar att Kulturkooperativet valt att lämna föreningen.

Enligt Kulturkooperativet kom de första rapporterna om bristande ledarskap, organistion och kommunikation redan 2009. En situation som kooperativet anser gick ut över personalens välmående.

Från Kulturkooperativets sida anser man att problemen fortfarande finns kvar. Sven Eriksson och Anna Eriksson framhåller att anmälningar som lämnats in till styrelsen inte har behandlats respektfullt eller utretts på ett relevant sätt.

Susanne Grundström ser annorlunda på saken.

– Vi har lyssnat, men övriga i styrelsen, majoriteten, har en annan uppfattning, säger hon.

Grundström betonar att Arbetsmiljöverket fortfarande är inkopplat i ärendet.

– De följer vårt arbete och än har ingen sagt från myndigheten att styrelsen agerat fel.

De åtgärder som hittills genomförts, efter krav från Arbetsmiljöverket, är en kartläggning om vilka åtgärder som krävs på folkhögskolan.

– Skolans ledning jobbar med den åtgärdsplan som tagits fram. Vi ser över organisationen för att den ska bli tydlig, visar vem som har ansvar för vad. Vi ser också över olika styrdokument. Många olika saker pågår för att skapa förbättringar, säger Susanne Grundström.

Sven Eriksson håller inte med om att det räcker att med Arbetsmiljöverkets övervakning.

– Problemet är att de som ska ta hand om arbetsmiljöproblemet också är största riskfaktorn.Ett annat bekymmer är att lång tid har gått.

Sven Eriksson är besviken.

Susanne Grundström upplever att verksamheten fungerar väl i dagsläget.

– Jag tycker inte detta har varit någon stor sak. Det är en arbetsplats som har genomgått stora förändringar över tid. De senaste fem åren har antalet anställda fördubblats, från 10 till ett 20-tal. Bara det innebär stora förändringar.

Någon oro inför framtiden känner inte Susanne Grundström.

Hällefors folkhögskola

Embryot till Hällefors folkhögskola föddes på 1980-talet med en teaterlinje på Bredsjögården, en utbildningen kopplad till Brunnsviks folkhögskola.

Svenska arbetarteaterförbundet hade då idén om att starta en självständig folkhögskola i Hällefors.

Tillsammans med Hällefors kommun söktes 1996 tillstånd, men Folkbildningsrådet sa nej.

1997 bildades föreningen Hällefors folkhögskola med Sveriges arbetarteaterförbund som medlem. I samarbete med Örebro läns landsting söktes tillstånd och Folkbildningsrådet sa ja.

Ny ansökan gjordes tillsammans med Hällefors kommun och år 2000 blev Hällefors folkhögskola självständig.

I dag är Hällefors kommun och Sveriges arbetarteaterförbund medlemmar i föreningen.

Skolan har 100 helårsstuderande.

Mer läsning

Annons