Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utökningsplaner för Knuthöjdsmossen

Länsstyrelsen har ambitionen att naturreservatet Knuthöjdsmossen utökas till att omfatta hela myrmarksområdet.
- Två tredjedelar av mossen är inte skyddad i dag, säger naturvårdsbiolog Michael Andersson.

Annons

Det finns även en vilja från Hällefors kommun att vandringsleden på Knuthöjdsmossen kopplas samman med Hammarmossen intill. Det blir en förlängning av stigen med tre kilometer.

Planer på ny stig

– Det finns en markerad stig en bit mot Hammarmossen, men tanken är att bygga en stig, med spänger där det behövs, hela vägen till Hammarmossen, säger kommunekolog Margareta Lindkvist.

Inget av ovanstående är klart. Vad gäller den utökade reservatsbildningen så ska förhandlingar ske med markägare, där Bergvik skog är den enskilt största markägaren.

Kommunen har klubbat utvidgningen av leden i sitt naturvårdsprogram men några budgeterade medel till att anlägga den finns inte.

Är leden lämplig?

– I år har vi inga pengar avsatta till detta, men framöver har vi tänkt att söka lokalt naturvårdsbidrag och i så fall också ha kommunen med som medfinansiär, säger Margareta Lindkvist.

Innan någon eventuell förlängning av leden anläggs ska det dessutom också diskuteras med länsstyrelsen som inte har tagit någon ställning i den frågan ännu.

– Men vi ska komma ihåg att när de två reservaten bildades så var ambitionen att Knuthöjdsmossen skulle anpassas för besöksnäring, men Hammarmossen skulle inte ha något högt besökstryck. Det vi i så fall får diskutera är om en led till Hammarmossen är lämplig, eller om det kanske är bättre att utvidga den befintliga leden på Knuthöjdsmossen i stället, säger Michael Andersson.

Tredubblad yta

I dag är Knuthöjdsmossen 100 hektar stort. För att utvidga reservatet med ytterligare 200 hektar ska markägarna vara med på det.

Här handlar det om att förhandla om så kallad utbytesmark som får avverkas om denna mark ska skyddas. Dessa förhandlingar inleder länsstyrelsen våren 2011.

– Vi har även skogsmark intill mossen med ett högt skyddsvärde och vi har sammanställt en önskelista som vi skickat till Naturvårdsverket om områden vi vill byta till oss för skydd och där ingår hela Knuthöjdsmossen plus skogsmarken intill, säger Michael Andersson.

Mer läsning

Annons