Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Välfärdsbokslut ska ligga till grund för framtida beslut

Välfärdsbokslutet sätter invånarnas hälsa och välfärd i fokus utan hänsyn till pengar. Dokumentet ska ligga till grund för beslut i andra instanser.

Annons

Folkhälsostrategen Linnéa Hedkvist ingår i norra länsdelens folkhälsoteam som i samarbete med landstinget tagit fram ett välfärdsbokslut för Hällefors kommun.

– Detta är mer än ett verksamhetsbokslut. Här ges ett nuläge och därifrån kan riktning väljas för att nå målen. Det är lätt att dokumentet blir en pappersprodukt, men jag hoppas att det ska fungera som ett underlag i politiskt beslutsfattande, säger Linnéa Hedkvist.

Tillväxtfaktor

Hon framhåller att goda livsvillkor är en förutsättning för god folkhälsa.

– God hälsa är också en tillväxtfaktor.

Välfärdsbokslutet tar upp livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland barn och unga, vuxna och äldre. Uppgifter om situationen just nu beträffande bland annat utbildningsnivå, ekonomi, hälsa och ohälsa samt framtidstro, valdeltagande och arbetslöshet finns med.

– Det finns anledning att titta närmare på flera punkter, bland annat flickors hälsa och trygghet men även behörighet på gymnasium samt barnfattigdomen, säger Linnéa Hedkvist.

För beslutsfattare gäller det nu att analysera välfärdsbokslutet och ha med sig uppgifterna i fortsatta arbetet i styrelser, nämnder och bolag. Bokslutet ska vara ett underlag när budget upprättas liksom verksamhetsmål och i verksamhetsplanering.

Uppslagsverk

Dokumentet ska fungera som ett kommunalt uppslagsverk och ge vägledning för prioriteringar i kommunens utvecklingsarbete.

Bokslutet har godkänts av kommunfullmäktige.

Mer läsning

Annons