Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ytterligare bidrag till saneringsprojekt

Kommunen får 300 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen för fortsatt undersökning av föroreningarna i Silvergruvan.

Annons

Ett saneringsprojekt genomfördes 2008 i Silvergruvan, en mil norr om Hällefors, då 25 000 ton förorenad jord och sand fraktades bort och ersattes. Föroreningarna är rester efter ett gammalt vaskverk som drevs i slutet av 1800-talet.

Ytterligare en huvudstudie har därefter genomförts för en andra etapp. Man hade nämligen upptäckt föroreningar även på villatomter i samhället. Det framkom att fastigheterna har höga halter av bland annat arsenik både i mark och grundvatten, vilket kan innebära hälsorisker.

Då bedömdes att det finns ett behov av åtgärder inom hela Silvergruvans samhälle. Men efter huvudstudien finns osäkerheter vilka alternativ till åtgärder som kan vara aktuella. De som togs fram är mycket kostsamma och innebär stor inverkan på boendes fastigheter.

Därför vill kommunen ta hjälp av en oberoende konsult för att göra en andra bedömning av riskerna samt tänkbara åtgärder. Länsstyrelsen har beviljat 300 000 kronor för en komplettering till tidigare huvudstudie.

Bidraget kan användas till undersökning och utredning av hur föroreningarna kan avhjälpas samt till provtagningar, analyser och projektledning.

Kompletteringen ska vara klar och redovisad före 30 november 2015.

Mer läsning

Annons