Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alléhallens gym blir fall för rätten

Är driften av Alléhallens gym en kommunal angelägenhet? Hallsbergsbon Oscar Palm har vänt sig till Förvaltningsrätten i Karlstad och begärt en laglighetsprövning i den frågan.

Annons
Gym i rätten. Hallsbergsbon Oscar Palm har överklagat kommunens beslut om att driva Alléhallens gym i egen regi från i höst. Denny Erlandsson tränar på gymmet. Foto: Barbro Isaksson

Tillsammans med företaget Actic Sverige driver Hallsbergs kommun i dag ett gym i friskvårdsanläggningen Alléhallen. Men avtalet är uppsagt och upphör 30 september.

Fritidsansvariga gjorde i vintras en första analys av hur driften av Alléhallens bad och gym bör skötas framöver. Deras rekommendation var att hela anläggningen ska drivas av kommunen, som också är dess ägare.

Den lösningen bedömdes ge möjlighet att få budgeten i balans. År 2014 gick Alléhallen back runt en miljon kronor.

Kommunens bildningsnämnd beslutade den 15 april att förvaltningen skulle ta fram en tillfällig lösning för driften av gymmet från i höst.

Samtidigt fick tjänstemännen uppdraget att påbörja ett långsiktigt arbete med att undersöka för- och nackdelar med en extern aktör för hela Alléhallen och övriga idrottsanläggningar i Alléområdet.

Nu har dock Oscar Palm begärt en laglighetsprövning av bildningsnämndens beslut den 15 april, gällande driften av gymmet. Palm yrkar på att förvaltningsrätten ska upphäva beslutet, och menar att det hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.

– Kommunen anför att beslutet som tagits om gymmet är tillfälligt. Vad är tillfälligt? I protokollet från nämndens möte står att utredningen ”bör” vara klar våren 2016, men det finns inget datum, säger han.

– Jag vill att gymmet ska drivas på korrekt sätt och begär därför prövningen. Det ska vara sjyst konkurrens, och det är det inte från Alléhallens gym och har inte varit.

I sin överklagan lutar sig Oscar Palm även mot tidigare domar i liknande fall, bland annat den uppmärksammade rättegången gällande Strömstad badhus år 2013. Även om Konkurrensverket förlorade i fallet anses den domen ha betydelse när det gäller hur kommuner som bedriver gym och spa ska göra i framtiden.

Även Kumla kommun ifrågasattes när de öppnade gym i nya Djupadalsbadet, dels av Moderaterna dels av branschorganisationen Frisk som organiserar företag inom gym och friskvård.

I det fallet anförde kommunen att gymmet skulle betraktas som rehabgym. Med tanke på utbudet i gymmet ställde sig Frisk tvivlande, men drev inte ärendet vidare.

Bildningsnämnden i Hallsberg har fått tillfälle att säga sitt inför laglighetsprövningen av beslutet om Alléhallens gym. I sitt yttrande yrkar nämnden på att Oscar Palms begäran om upphävande av beslutet ska avslås.

– Vi anser inte att beslutet är olagligt. Vi har ju inte bestämt något än. Beslutet som togs i april är inte något slutligt ställningstagande för att driva gymmet i kommunal regi, utan en lösning medan vi utreder alternativen, säger nämndordförande Siw Lunander (S).

Utöver det anförs från kommunen att det visst kan anses vara en angelägenhet för en kommun att driva ett gym.

I yttrandet skriver de att det allmänt sett får anses vara ställt utom tvivel att en kommun får driva sim- och olika typer av idrottshallar eftersom dessa utgör angelägenheter av allmänt intresse för kommuninvånarna.

Ett gym kan anses höra till denna typ av anläggning, menar kommunen, inte minst med tanke på att det till kommunens uppgifter hör att ge förutsättningar för medlemmarna att på olika sätt skapa goda liv.

Mer läsning

Annons