Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Askgravlund anläggs i centrala Hallsberg

Kyrkofullmäktige i Hallsberg har beslutat att en askgravlund ska anläggas vid Adventskyrkan.– Det nya alternativet behövs i centrala Hallsberg, säger kyrkorådets ordförande Niklas Nilsson (S).

Annons
Striden avgjord. En askgravlund ska nu byggas vid Adventskyrkan, strax intill minneslunden. Det kommer bli jättebra, lovar Niklas Nilsson och Lars Bohman från s-gruppen.

Striden är avgjord. Efter fem års dragkamp gick segern till Socialdemokraterna: en askgravlund införs, redan i år, vid Adventskyrkan.

– Beslutet togs med 13 röster mot 12 i kyrkofullmäktige. Så det rådde oenighet in i det sista, säger Niklas Nilsson.

Han känner sig dock trygg med att beslutet att bygga askgravlunden är vad allmänheten vill. Det avspeglas i fjolårets valresultat om inte annat, menar han.

– Med förra valet inräknat har Socialdemokraterna ökat hela elva procent sedan vi började driva frågan. Och askgravlunden har varit den stora stridsfrågan de två senaste valrörelserna, säger han.

På måndagen presenterades ritningarna för den nya lunden, framtagna av SP landskapsarkitektsbyrå i Kumla. Deltog gjorde även Lars Bohman (S), ledamot i kyrkogårds- och fastighetsutskottet.

– Det känns bra att vi får till det här, ett centralt alternativ är efterfrågat. Många äldre har svårt att ta sig till Sockenkyrkan som ligger en halvmil bort, säger Bohman.

Efter att förslaget var ute på remiss har ritningen gjorts om. Den första sågades fullständigt av de andra grupperna, Församlingens väl och Politiskt obundna i kyrkan (Posk).

– Konflikter är inte fel. Deras motstånd mot askgravlunden har lett till att förslaget blivit bättre, säger Niklas Nilsson.

På den nya ritningen utgör fyra stenar minnesdokumenten där de begravdas namnbrickor placeras. Stenarna är metern långa och placeras liggande i en liten sluttning. På varje sten ryms 40 namnbrickor, vilket ger 160 platser.

– Det går att utöka med ytterligare två stenar om behovet finns, upplyser Nilsson.

Den nya askgravlunden anläggs i anslutning till Adventskyrkans befintliga minneslund. Det blir en bänk där man kan sitta, och utrymme för snittblommor.

– Vi har också beställt ett träd i smide där folk kan sätta ljus. Ett liknande finns i Längbro, berättar Lars Bohman.

Den nya lunden bekostas ur begravningsverksamhetens kassa. Enligt Niklas Nilsson kommer det inte röra sig om några skyhöga summor.

– Vi har råd med investeringen. Vi kommer till och med lägga fram ett förslag i fullmäktige i höst om sänkt begravningsavgift, säger han.

Den 11 juni har kyrkorådet möte. Efter det kommer anläggandet av askgravlunden att gå ut på upphandling. Dessutom ska regelverket för lunden fastställas.

– Målet är att vi ska vara redo för gravsättning på platsen före årsskiftet.

Partipolitiskt obundna i Hallsbergs församling (Posk) och Familjens väl har hela tiden sagt nej till en askgravlund i centrala Hallsberg. De reserverade sig mot beslutet i kyrkofullmäktige.

Posk anser att det omarbetade förslaget medför vissa förbättringar, men att bristen på utrymme i den känsliga miljön vid Adventskyrkan gör att inrättandet av askgravlunden fortfarande är olämpligt.

Församlingens väl betonar att de hyser respekt för att det finns Hallsbergsbor som önskar en centralt belägen gravplats, men menar samtidigt att gravplatsen vid Adventskyrkan är avstängd för nya gravplatser. De hänvisar till att det finns gott om plats för gravar av olika slag vid Sockenkyrkans kyrkogård: ”Den lilla yta som s-gruppen nu anvisar vid Adventskyrkan för införande av ett nytt gravskick med en askgravlund anser vi inte vara tillräcklig för att skapa en ny värdig viloplats”, skriver gruppledaren Rolf Hedén i reservationen.

Gravskick

Askgravplats: Platsen markeras med natursten som förses med namnbricka.

Minneslund: Ett anonymt gravskick av kollektiv karaktär.

Askgravlund: En mindre anonym variant av minneslund. Här finns ett minnesmonument där de begravdas namn anges.

Mer läsning

Annons