Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister kvar i arbetsmiljö på Dollarstore

En del är åtgärdat, men fortfarande återstår många brister i arbetsmiljön vid Dollarstore i Hallsberg. Arbetsmiljöverket har ansökt hos förvaltningsrätten att utdöma vite på totalt 80000 kronor.

Annons
Stora brister. Arbetsmiljöverket har ansökt hos förvaltningsrätten om att utdöma vite mot Dollarstore, eftersom bristerna i arbetsmiljön inte åtgärdats. Arkivfoto: Samuel Borg

Förra året riktade Arbetsmiljöverket hård kritik mot Dollarstore i Hallsberg, och beslutade om föreläggande med ett vite om 100 000 kronor om inte bristerna åtgärdades. I februari i år gjordes en ny inspektion. Enligt ett PM från Arbetsmiljöverket har några brister åtgärdats, men flera kvarstår. En av de brister som inte åtgärdats är manuella arbetsmoment över axelhöjd, exempelvis nedtagning av kartonger och andra varor från högt lastade pallar som exempelvis kommer från Kina. Samma sak gäller för placering av flak med dryck på höga hyllor samt stabling av toa- och huhållspapper. Det saknas lämpliga vagnar i rätt arbetshöjd och istället används vanliga kundvagnar vid plockningen.

En brist sedan tidigare var att företaget inte anlitat någon företagshälsovård. Nu har det skett, men bara till viss del. Företaget har enbart ordnat en föreläsning, men inte visat några pratiktiska övningar vad gäller lyft eller kassarbete. Arbetsmiljön vid kassan har inte förbättrats. Dock har en arbetsmiljöpolicy tagits fram, vilken var en annan av Arbetsmiljöverkets anmärkningar från 2014.

Arbetsledarnas kunskaper kring arbetsmiljön var bristande, eftersom de inte fått utbildning i det. Skyddsutrustningen var bristfällig, eftersom de skyddsskor som delats ut för truckförare upplevts som hårda och orsakat besvär. Dessutom saknades bra handskar som skyddar mot kemikalier och andra bekämningsmedel som varorna ofta är behandlade med. Personalen är hänvisade till att använda plasthandskar.

Truckens laddningsplats var förlagd i närheten av en förvaring av stor mängd brännbart material. Truckars batterier kan läcka vätgas, och i kombination med luftens syre kan knallgas uppstå. Det innebär att det föreligger explosionsrisk. Tillsynen av truckarna var också bristfällig, eftersom det inte fanns rutiner för daglig tillsyn.

Temperaturen i lagerlokalen var periodvis mycket låg, och personalen arbetar där långa stunder. Dessutom regnar det in genom lastporten.

Eftersom så många brister kvarstod, blev konsekvensen att Arbetsmiljöverket den 18 mars i år, beslutade om föreläggande och förbud enligt arbetsmiljölagen. Det innebär att Dollarstore efter den 30 april, förbjuds att bedriva manuellt arbete med hantering av pallar, varor och bördor, om de inte uppfyller villkoren som Arbetsmiljöverket ställt upp. I villkoren ingår bland annat att arbete över axelhöjd eller under knähöjd inte får förekomma annnat än undatagsvis. Annars ska tekniska hjälpmedel användas. Arbetstagarna ska också få tillgång till tekniska lyfthjälpmedel och porten vid varumottaget ska åtgärdas.

Det är förvaltningsrätten i Stockholm som utdömer vite, det vill säga dömer företaget att betala de ålagda summorna då inte alla brister åtgärdats. Eftersom vitet nu har vunnit laga kraft ansökte Arbetsmiljöverket den 20 mars hos förvaltningsdomstolen om utdömande av vite. Dock har summan jämkats till totalt 80000 kronor från tidigare 120000 kronor, eftersom vissa åtgärder ändå vidtagits. Nu ska förvaltningsrätten ta beslut.

Mer läsning

Annons