Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler poliser har lett tillminskad brottslighet

Brottsligheten minskar i Sydnärke. Sedan i höstas är trenden tydlig. Flera poliser ute i området och stadigt tempo på utredningsarbetet är ett par faktorer bakom framgången. Undantaget är Kumla som blivit en gåta för polisen.

Annons
Högen har minskat. Här ligger 14 av de ärenden som Sydnärkepolisens utredare just nu arbetar med.

NA berättade nyligen om polisens organisation i Sydnärke. Efter flera turbulenta år har Sydnärke åter upprättats som ett storpolisområde med huvudstation och flera centrala funktioner i Hallsberg.

Under fjolåret finslipades de sista bitarna i det nya arbetssättet. Än är det för tidigt att dra några stora växlar på det, men enligt statistiken över antal anmälda brott verkar polisen i Sydnärke vara på rätt väg.

– Efter september 2010 dyker kurvan ner rejält, och fortsätter så även nu efter årsskiftet, säger kommissarie Per Inzsöl som är chef för närpolisområde Syd.

Vad kommer det sig, tror du?– Vi är flera poliser ute i hela Sydnärke, och har bra tempo på utredningsarbetet. Vi har fått till en god samverkan med kommunerna, där ett antal andra aktörer också hjälper till, säger Per Inzsöl.

– Det är många faktorer som ligger bakom en sådan här utveckling, inte bara polisens insatser, betonar han.

Att reda ut brott så fort som möjligt har en brottsförebyggande effekt, menar Per Inzsöl.

I höstas tog man därför ett krafttag för att beta av saker som hade blivit liggande.

– I dag är alla ärenden utlagda på handläggare. Det finns ingen ”hög” som ligger och väntar, säger han.

En närmare titt på statistiken visar att brottskurvan måste betraktas på två sätt.

Att mäta brottskurvan utan narkotika, alkohol och trafikbrott är mer rättvisande eftersom de brotten oftare initieras och upptäckts genom aktivt polisarbete, förklarar Per Inzsöl.

För att minska övrig brottslighet är det viktigt att ha en hög brottsförebyggande aktivitet mot dessa brott, menar han.

Tar man undan polisens anmälningar som knyter an till alkohol, narkotika och trafik sjunker brottskurvan som mest. Per Inzsöl tycker exempelvis det är mycket glädjande att skadegörelsen minskar i Sydnärke, inte bara för att det sparar stora kostnader för samhället.

– Folk mår riktigt illa när de får tillhörigheter sönderslagna, säger han.

Likaså har antalet anmälningar om sexuellt ofredande minskat. För ett par år sedan upptog de problemen massor av polisens resurser.Bakar man in alla anmälningar som är relaterade till narkotika, alkohol och trafik i statistiken sluttar inte kurvan lika brant, men pekar fortfarande nedåt.

– Fast i april 2010 syns en kraftig topp, nästan som en alptopp. Det handlade om en person som sålde alkohol till unga och i det låg väldigt många brott, berättar Per Inzsöl.

För närvarande är det lugnast i Askersund och Laxå. Hallsberg är hyfsat medan läget i Kumla är oroligt. Polisen håller på med en minitiuös analys av när, var och hur brotten begås för att sätta in kraften på rätt tid och plats.

– Storleken på en ort avgör förstås mängden av brott men även om man tittar procentuellt är Kumla en gåta. Vi måste få en förbättring där, säger Per Inzsöl.

Det som ökat mest i Kumla är misshandelsbrott, kvällstid och med framförallt yngre män inblandade.

– Oftast är brotten alkoholrelaterade. Det är sällan vi har med nyktra att göra i de sammanhangen, nästan alltid finns alkohol eller annat missbruk med i bilden.

Per Inzsöl lovar att kampen mot brottsligheten fortsätter.

Han har skickliga poliser till sitt förfogande, bra utrustning och bra lokaler. Får de bara jobba på nu så ska siffrorna kunna bli än bättre, hoppas han.

Under hösten gjorde Sydnärkepolisen en satsning på utredningsarbete. Det ledde till att fler förundersökningar kunde inledas.

Mer läsning

Annons