Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hallsberg kan få nya hastigheter

50 kilometer i timmen föreslås bli 30 kilometer i timmen i olika bostadsområden i Hallsberg. Drift- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag för hur hastighetsbegränsningarna kan se ut för hela Hallsbergs kommun.

Annons
Hastighetsförslag. Så här ser förslaget om olika hastighetsbegränsningar i Hallsbergs tätort. Skiss: Hallsbergs kommun

Sedan en tid tillbaka har nuvarande drift- och serviceförvaltningen arbetat med att göra en hastighetsanalys i Hallsbergs kommun. Genom analysen har drift- och serviceförvaltningen tagit fram ett förslag för hur en hastighetsanpassning kan se ut i hela kommunen.

På flera vägar där det är olika trafikslag och smala vägar så sänks hastigheten från 50 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen. Det gäller generellt i bostadsområden, vid skolor och i centrum.

– Vi ändrar hastigheten i varje tätort. Vi vill få en helhet, säger Marianne Christiansen, tillförordnad förvaltningschef för drift- och serviceförvaltningen.

– Vi har tittat både på trafiksäkerheten och framkomligheten, säger Philip Salama Kabunga, projektledare och gatuingenjör på Hallsbergs kommun.

I planen står det att på gator där oskyddade trafikanter är helt separerade från motortrafiken höjs hastighetsbegränsningen till 60 kilometer i timmen. Några exempel är Tisarvägen, Vibytorpsvägen, länken mellan Älbergsvägen till Bäckatorpsgatan och länken från Furuvägen till Postens personalinfart.

I planen står det även ”Att höja hastigheten här innebär att framkomlighet förbättras och att vägen får den rätta hastigheten”.

De flesta villakvarter i Hallsberg får 30 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet.

– I Långängen har vi väl övervägt att ha hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen då det är smala gator och det förekommer blandtrafik, säger Philip Salama Kabunga.

Ängvaktarvägen får en hastighetsbegränsning till 40 kilometer i timmen.

Hastighetsbegränsningsplanen är nu ute på remiss så att olika myndigheter, föreningar och privatpersoner ska få tycka till om de olika förslagen.

Drift- och servicenämnden hade planen uppe på sitt senaste möte. Ledamöterna tyckte förslaget om de olika hastighetsbegränsningarna var bra och genomarbetat.

– Nu vill vi få in synpunkter på vad invånarna tycker om förslaget, säger Lotta Öhlund (MP), ordförande i drift- och servicenämnden.

Hastighetsplanen kommer att publiceras på Hallsbergs kommuns hemsida. Synpunkter på planen och de olika hastighetsbegränsningarna kan lämnas in till drift- och serviceförvaltningen till och med den sista mars. Där efter går förslaget vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Mer läsning

Annons