Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hot om vite på 300 000 kronor

En elev har haft hög frånvaro hela högstadiet. Nu riskerar Hallsbergs kommun vite på 300 000 kronor om de inte inom en månad redovisar hur eleven ska fullborda sin skolgång.

Annons
Hallsbergs kommun hotas av vite på 300 000 kronor efter att en elev inte fått den undervisning som den har rätt till. Arkivbild: Håkan Risberg.

Eleven det handlar om slutar snart årskurs 9. Men redan när eleven började i årskurs 7 på en högstadieskola i Hallsbergs kommun var det känt att han hade problem med hög frånvaro.

Under högstadietiden har frånvaron ökat, med både giltig och ogiltig frånvaro. Förra terminen hade eleven frånvaro om cirka 80 procent.

Skolinspektionen har vid två tidigare tillfällen beslutat att skolan måste vidta åtgärder för att tillgodose elevens rätt till utbildning. Från skolan uppges att man har upprättat ett handlingsprogram. Skolan redovisar även en rad åtgärder man har gjort i syfte att bryta elevens höga frånvaro.

Skolinspektionen bedömer dock att skolan ännu inte har tagit det helhetsgrepp som krävs för att eleven ska fullgöra sin skolgång. Därför förelägger de nu Hallsbergs kommun att vid vite om 300 000 kronor senast den 2 juni utreda och redovisa vilka åtgärder som krävs för elevens rätt till utbildning tillgodoses.

– Vi kommer att överklaga vitesföreläggandet. Skolan har gjort väldigt mycket, men handlingarna från kommunen till Skolinspektionen behöver förtydligas, säger Siw Lunander (S), ordförande för kultur- och utbildningsnämnden.

– Sen måste vi givetsvis fortsätta jobba för att hjälpa eleven, tillägger hon.

Det finns en annan sak som kommunen skulle kunna ha gjort tidigare, men som inte är helt enkel, menar Lunander:

– Under årskurs 9 kan kommunen tvinga en elev att gå om ett år. Det är ett beslut som i så fall ska fattas av nämnden. Men vi har inte gjort det, säger hon.

Skolinspektionen ifrågasätter emellertid varför skolan har flyttat upp en elev med så hög frånvaro, och i avsaknad av betyg till en högre årskurs.

Skolan borde rimligen ha prövat huruvida det under rådande omständigheter var lämpligt att låta eleven fortsätta till årskurs 8 respektive till årskurs 9, menar de och summerar:

”Nu har eleven i stället följt med från en årskurs till en annan och under sin tid på skolan hamnat i en situation där han i stor utsträckning saknar grundskoleutbildning”.

Från skolan kan man inte se att eleven i fråga har inlärningssvårigheter, utan är i behov av stöd, trygghet och motivation för att komma till skolan.

Eleven har också känt att det är mycket kunskaper att ta igen. Under den senaste terminen har mentor och specialpedagog lagt upp en plan för anpassad studiegång. Frågan om förlängd skolplikt är under diskussion med vårdnadshavare.

Mer läsning

Annons