Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ordföranden hoppas slippa uppsägningar

Socialnämnden visar minusresultat och måste se över sina verksamheter.
– Vår tanke är att komma inom ram utan uppsägningar, säger Magnus Andersson (S), socialnämndens ordförande.

Annons

Socialförvaltningens nuvarande organisation gjorde att socialnämnden överskred budgeten med drygt 22 miljoner kronor förra året. För att få lite mer rättvisa budgetramar fick socialnämnden ett tillskott på 10 miljoner kronor 2012, men fortfarande kostar organisationen allt för mycket pengar. Vid senaste prognosen visade socialnämnden ett minusresultat på 8,7 miljoner kronor.

– Vi har ett behov att se över organisationen och effektivisera verksamheterna för att komma inom ram, säger socialchef Lena Dibbern.

– Vi jobbar mycket med åtgärder, säger Magnus Andersson (S), socialnämndens ordförande.

De verksamheter som överskred tilldelad budget mest 2011 var individ- och familjeomsorgen och äldreomsorgen. Individ- och familjeomsorgen gjorde av med 8 miljoner kronor mer än budgeterat, framför allt var det försörjningsstöd och placeringar som drog iväg kostnaderna.

Dyrare försörjningsstöd

– Enligt prognos skulle försörjningsstödet minska med tio procent 2012. Men försörjningsstödet fortsätter att öka, säger Dibbern.

Nu ska kommunen göra en översyn av försörjningsstöden, berättar socialchefen.

Inom äldreomsorgen var det främst personalkostnader som spräckte budgetramen med 4,3 miljoner kronor. För att minska behovet av vikarier ska den ordinarie personalen arbeta mer flexibelt och hoppa in där det behövts mest resurser, exempelvis på en annan avdelning.

– Jag vet att detta ger effekter men inte med hur mycket.

Boenden kartläggs

Under sommaren ska kommunens särskilda boenden och LSS-boenden kartläggas. Genom att titta på vilka arbetsuppgifter som personalen utför och vilka behov som de boende har kan kommunen eventuellt omorganisera personalen.

– Vi vill utvecka verksamheterna utan att göra avkall på kvalitén, förklarar Lena Dibbern.

I socialnämndens budgetförslag för 2013 finns ovan nämnda åtgärder och ytterligare andra presenterade.

– Nu får vi se om dessa åtgärder räcker eller om det måste till andra beslut, säger Lena Dibbern.

Några åtgärder för att komma inom budgetram:

Kartlägga särskilt boende och LSS-boende i en så kallad omsorgstyngdsmätning.

Minska externa placeringar inom Daglig verksamhet genom att erbjuda plats i egen regi.

Översyn av sjuksköterskeorganisationen för att kunna effektivisera.

Utvecka samarbetet med AME för att minska antalet försörjningsstöd.

Samverka i Sydnärke för att personer med funktionsnedsättning ska få arbete.

Ompröva beslut för alla brukares behov.

Flexibilitet inom äldreomsorgen.

Inrätta ett ungdomsteam för att erbjuda öppenvård på hemmaplan för barn och unga.

Mer läsning

Annons