Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Positiv utveckling för Transtenskolan

En trygg skola med arbetsro, så ska Transtenskolan vara. Att skolan förbättrats de senaste åren bekräftar också Skolinspektionen.

Annons
åt rätt håll. Transtenskolans rektor Marcus Boljang är glad över att det förbättringsarbete som gjorts på skolan de senaste åren har gett resultat. Nu ska elevernas eget inflytande över undervisningen synliggöras mer, vilket Marcus tror även ökar studiemotivationen. Foto: Veronica Svensson

Skolinspektionen gör regelbundet tillsyn på alla skolor. När Transtenskolan besöktes år 2009 pekade myndigheten på hela 17 olika områden som behövde åtgärdas.

– Vi fick bland annat mycket kritik för vår värdegrund, säger rektor Marcus Boljang.

Det är hans tredje år på skolan och menar att det skett ett stort förbättringsarbete:

– Vi har bland annat arbetat med bemötande, har en gemensam handlingsplan och uppföljande kvalitetsarbete, säger Boljang.

Några lärare har exempelvis fått vidareutbildning i likabehandling på Örebro universitet och de har gjort djupintervjuer med elever om vad de tycker om skolan.

Boljang är också glad att frånvaron gått ned, att man blivit bättre på att fånga upp eleverna.

-Vi samarbetar med Socialtjänsten för att ta reda på varför eleverna inte vill vara i skolan.

I dagarna kom den senaste tillsynen som gjordes i september. Skolan får fortfarande anmärkningar, men denna gång fem i stället för 17.

– Jag är nöjd jämfört med 2009. Rapporten visar att värdegrundsarbetet gett resultat. Det är positivt för både lärare och elever. Det senaste året har både resultaten och behörighet till gymnasiet ökat, säger Boljang.

Elevernas inflytande på sin undervisning är ett område som får kritik.

– Många lärare jobbar med elevinflytande, men det måste synliggöras mer. Vi måste visa vilka redskap eleverna har för att påverka, säger Ulrika Persson, lärare i matematik.

Hur ska ni göra det?– Mycket är på gång, bland annat har elevrådet fått gå en utbildning i Örebro ihop med andra elevråd, säger Ulrika Persson.

– Under höstlovet har lärarna fortbildningsdagar, och då kommer en av dessa handla om just elevinflytande, säger Marcus Boljang.

Utöver elevinflytande fick skolan anmärkning på tre praktiska områden, bland annat behöver det skriftliga omdömet när en elev får ett underkänt betyg förbättras.

– Det är frågor jag ska lösa tillsammans med förvaltningen, säger Boljang.

S kolan fick också anmärkning på betygsättningen, att underlag saknats till en kurs, men det har redan åtgärdats genom ändrade rutiner för vikarietillsättning.

– Vid återkopplingen från Skolinspektionen fick vi höra att Transten är en lugn och trygg skola med studiero. Det är stämmer väl överens med den bild jag och lärarna har och jobbar för, säger Marcus Boljang.

Hallsbergs kommun och Transtenskolan måste nu redovisa för Skolinspektionen att de vidtagit åtgärder senaste den 2 februari 2015.

Fotnot: I morgondagens NA kommenterar Transtenselever sin skola.

Mer läsning

Annons