Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Torv är en väldigt bra energikälla”

Nackdelarna med torvbrytning i Skymossen är stora för människor och miljön, inte minst för sjön Tisaren. Det visar en inledande miljökonsekvensbeskrivning. Ändå vill Neova AB bryta där.

Annons

Det är länsstyrelsen som beviljar om torv ska få brytas. Emma Lannergård är miljökonsult på företaget som förbereder tillståndsansökan åt Neova AB:

– Torv efterfrågas i Örebroregionen. Som energikälla är torv väldigt bra, den är bra att elda, säger hon.

Ser man några nackdelar?– Det blir en förändring av landskapet. Det beror på vilket perspektiv man har.

De som bor nära Skymossen upplever brytningen som en stor olägenhet. Hur bemöts det?– Vi är medvetna om det, och förstår att man kan uppleva det så. Därför har vi bjudit in till ett samrådsmöte så alla får säga sitt.

Varför har man valt Skymossen?– Skymossen är påverkad sedan tidigare. Den är dikad, vilket är en stor faktor till att den är aktuell över huvud taget.

Enligt de boende är det runt 100 år sedan man bröt torv där, och då med spade, häst och vagn.– Det är möjligt. Men man ser tydligt att mossen är dikad.

Tillsammans med tillståndsansökan har konsulten tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning. Där står beskrivet att torvbrytning medför brandrisk, buller, damm och ökad trafik. En annan faktor som beaktas är sjön Tisaren, som är skyddad enligt dricksvattendirektivet och badvatten-direktivet. Avrinningsvattnet från torvbärgningen kan påverka ekosystemet.

– När det gäller Tisaren kommer jättemånga skyddsåtgärder att vidtas, bland annat anläggs speciella sedimentationsdammar. Utgående vatten från mossen kommer att övervakas och prover tas flera gånger per år, säger miljökonsulten.

Mer information om den planerade torvbrytningen i Skymossen ges den 27 september kl 18 i Folkets hus Hallsberg.

Mer läsning

Annons