Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jakt: Dags att skjuta 2 000 älgar

Nu putsas det och fejas det på många bössor runt om i länet. På måndag smäller det, den årliga älgjakten i Örebro län drar då i gång.

Annons
Älgjakt i tiveden.

I fjol fälldes 2 479 älgar under säsongen i Örebro län. Men enligt den älgförvaltningsplan som finns inför årets älgjakt räknar länsstyrelsen med att den siffran kommer att minska.

– Enligt planerna räknar vi med att det kommer att handla om runt 2 000, säger Johanna Månsson Wikland på länsstyrelsen i Örebro.

– Älgförekomsten är varierande i länet. Ingen har ju någon ”normalsiffra” eftersom älgstammen pendlat både upp och ner om man ser i ett längre perspektiv. Exempelvis kan man säga att älgstammen i sydvästra länsdelen, i skogsmarkerna åtminstone, är generellt hög i nuläget och man önskar sänka stammen något för att minska risken för betesskador.

– I nordöstra länsdelen rapporterar markägarna alltför stora skogsskador efter nyligen genomförda skadeinventeringar. Där kommer troligen älgförvaltningsgrupperna diskutera om de mål man satt upp för avskjutningen ska ändras till nästa år.

– I de områden som påverkas av vargrevir måste det också göras en anpassning av avskjutningen av älg till vargens uttag i älgstammen.

I fjol löste 7 854 personer i Örebro län det statliga jaktkortet som krävs för att få jaga. Det är en liten ökning jämfört med året innan. Hur många av dessa som sedan kommer att jaga älg på måndag är dock en helt annan fråga.

Sedan förra året gäller lite nyordningar för älgjakten. Då delades Örebro län in i åtta älgförvaltningsområden som följer naturliga barriärer för älgen. För varje område utsåg länsstyrelsen en älgförvaltningsgrupp bestående av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna. Varje älgförvaltningsområde är i sin tur uppdelat i flera älgskötselområden.

Älgförvaltningsgruppens ansvar är att samordna älgförvaltningen inom respektive område. Gruppen ska beräkna mål för älgstammen i området och hur många älgar som kan skjutas, en rapport som sedan kommer att ligger till grund i en älgförvaltningsplan.

Nytt sedan förra året är också att varje älg som fälls måste rapporteras inom två veckor till länsstyrelsen.

I Örebro län pågår älgjakten som längst till sista februari nästa år.

– Vi har bara satt en bortre gräns för hur länge älgjakten får pågå, säger Johanna Wikeland.

– Men på flera ställen kommer den att avslutas tidigare. I en del områden kommer jakten att avslutas sista december, i andra sista januari. Och på några ställen jagar man februari ut. Det är upp till jägarna att avgöra.

– Men på de mindre, oregistrerade områdena som inte ingår i något älgskötselområde eller licensområde får man bara skjuta en kalv under de tre första dagarna. Sen är den jakten över.

Mer läsning

Annons